Tin Vatican – ĐTC Phanxicô hôm 5/3 đã bổ nhiệm đức ông Alex Aclan làm Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Los Angeles. Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez đã giới thiệu tân Giám mục Alex vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Thiên thần tại Los Angeles. Đồng thời với việc bổ nhiệm này, ĐTC cũng bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá của Los Angeles là Joseph Brennan làm giám mục chính tòa GP Fresno.

ĐTGM Gomez tuyên bố rằng tân giám mục Alex Aclan là một người cầu nguyện và có trái tim trọn vẹn cho Chúa Giêsu - và ngài đặc biệt quan tâm sâu sắc đối với những người mà ngài được mời gọi phục vụ. Và tôi biết tân giám mục sẽ là tiếng nói cho người Công Giáo Philipines, một dấu hiệu đẹp của sự phát triển và đổi mới trong Giáo hội của chúng tôi ở Los Angeles và khắp cả nước. Tân giám mục Aclan sẽ được tấn phong vào ngày 16 tháng 5, 2019 tại Nhà thờ chính tòa TGP.

Tân GM Aclan được phong chức linh mục vào năm 1993. Sau đó làm phó xứ St. Finbar ở Burbank đến năm 1996, roòi được bồ nhiệm làm Giám đốc Ơn Gọi tại Chủng viện Nữ Vương Thiên thần từ 1996-1999. Sau đó, làm phó xứ St. John of God ở Norwalk 1999-2000, và năm sau là chánh xứ St. Madeleine ở Pomona từ năm 2000-2011. Tiếp đến được bổ nhiệm là Phó Đại diện Giáo sĩ từ năm 2012-2015 và là Đại diện Giáo sĩ cho đến năm 2018.

Giám mục Aclan đã nhận bằng Cử nhân Khoa học về Công nghệ Y tế của Đại học Santo Tomas, Đại học Dominican tại Manila, Philippines, năm 1971. Ngài di cư đến Los Angeles từ Philippines cùng gia đình vào năm 1982 và được Citibank ở Philippines và Ngân hàng Union ở Los Angeles tuyển dụng làm việc trước khi Ngài gia nhập vào Chủng viện St. John's ở Camarillo.