Vatican: Hôm nay 4/3/2019 các cơ quan truyền thông lớn trên thế giới đều loan tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định vào ngày 2 tháng Ba năm 2020 sẽ cho công bố những tài liệu văn khố của Tòa Thánh Vatican liên quan đến triều đại của Đức Giáo Hoàng Piô XII trong Thế Chiến Thứ Hai. ĐGH Piô XII thường bị chỉ trích đã im lặng trước việc Đức Quốc Xã diệt chủng người Do Thái.

ĐGH Phanxicô nói “Giáo Hội không sợ lịch sử. Ngài đã ra lệnh cho các giới chức và nhân viên sở Văn Khố Mật Cúa Tòa Thánh mở hồ sơ văn khố cho các nhà nghiên cứu kể từ ngày 2 tháng Ba năm 2020.

ĐGH Piô XII được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 2 tháng 3 năm 1939, sáu tháng trước khi Thế chiến thứ II bùng nổ ở Châu Âu. ĐGH Piô XII qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 1958

Theo thông lệ, khi một vị Giáo Hoàng qua đời,Tòa Thánh thường đợi 70 năm sau mới cho công bố tài liệu văn khố lưu trữ về vị Giáo Hoàng đó. Nhưng vì chịu áp lực, Tòa Thánh đã cho công bố tài liệu về ĐGH Piô XII sớm hơn, trong khi vẫn còn những người sống sót sau thảm họa diệt chủng người Do Thái

Từ trước tới nay, Tòa Thánh luôn bảo vể ĐGH Piô XII, nói rằng Ngài đã dùng chính sách ngoại giao hậu trường để cứu mạng sống người Do Thái. ĐGH Phanxicô cũng ủng hộ lối giải thích này.

Kết quả nghiên cứu văn khố về ĐGH Piô XII sẽ được đánh giá kỹ lưỡng trong tiến trình xem ĐGH Piô XII có được phong thánh hay không

Đức Phanxicô cho rằng Giáo Hội tin tưởng ĐGH Piô sẽ vẫn đứng vững sau khi các nhà sử học nghiên cứu xong văn khố về Ngài. Đức đương kim Giáo Hoàng còn nói thêm, ĐGH Piô XII bị chỉ trích do một số định kiến và cường điệu.

Nguyễn Long Thao