Hội đồng các Giáo Hội Kitô tại Hà Lan đã lên tiếng kêu gọi việc hỗ trợ cho 400 trẻ em không có giấy phép cư trú. Những em này đã sống ở Hà Lan trong hơn 5 năm qua và hiện có nguy cơ bị trục xuất về nước.

Trong một thông cáo báo chí đưa ra vào dịp lễ Giáng Sinh, Hội đồng các Giáo Hội Kitô tại Hà Lan than thở rằng hơn 400 đứa trẻ đang “sống trong bất ổn, sợ bị trục xuất, hay đưa đến một đất nước mà chúng không biết”.

Thảm cảnh này diễn ra bất kể chính sách “Kinderpardon”, nghĩa là “ân xá cho trẻ em”, được đưa ra vào năm 2013, trong đó những em nào đã sống tại Hà Lan trên 5 năm sẽ được cho ở lại.

Hội đồng các Giáo Hội Kitô tại Hà Lan lưu ý rằng trong thực tế các đơn xin của các trẻ em hội đủ điều kiện nêu trong chính sách “Kinderpardon” đã bị từ chối mà không có lời giải thích hợp lý.

Hội đồng các Giáo Hội Kitô tại Hà Lan đã có sáng kiến in những tấm thiệp Giáng Sinh trong đó nói lên tình cảnh đáng thương của các em.

Trong khi sáng kiến này đang diễn ra, gia đình Tamrazyan đến từ Armenia – gồm người mẹ, người cha và ba đứa con - đang nghỉ ngơi bên trong nhà thờ Bethel, nơi họ đã lánh nạn từ ngày 26 tháng 10 để tránh bị trục xuất.


Source: SIR The Netherlands: 400 children risk deportation. Churches mobilise for “Kinderpardon”