Vào ngày thứ Tư 20 tháng 12 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Giám Alexander Salazar, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Los Angeles và Đức Tổng Giám Mục Los Angeles là Jose Gomez đã công bố một lá thư nêu chi tiết việc Giám Mục Phụ Tá bị cáo buộc lạm dụng tình dục vị thành niên

Đức TGM Gomez viết: Tôi rất tiếc phải thông báo với quý vị rằng vào năm 2005, một năm sau khi Đức Giám Mục Alexander Salazar được tấn phong giám mục, Tổng giáo phận đã được thông báo về về hành vi sai trái của Đức cha Salazar với trẻ vị thành niên. Mặc dù cáo buộc này không bao giờ được báo cáo trực tiếp với Tổng giáo phận, nhưng vấn đề đã được điều tra bởi cơ quan thi hành pháp luật vào năm 2002 nhưng Công Tố Viên quận hạt đã không truy tố.

Đức Tổng Giám Mục Gomez nói thêm: lời buộc tội bắt nguồn từ những hành vi sai trái cho là đã xảy ra vào những năm 1990 đang là linh mục giáo xứ, trước khi thụ phong Giám Mục.

Đức Tổng Giám Mục nói Tổng giáo phận đã trình báo cho Bộ Giáo Lý và Đức Tin của Tòa Thánh Vatican để Bộ điều tra và đưa ra biện pháp phòng ngừa đối với mục vụ của Đức cha Salazar.

Đức Tổng Giám Mục Gomez cũng đã đệ trình cáo buộc lên Hội đồng Giám Sát Độc Lập về Hành vi sai trái giáo sĩ của tổng giáo phận. Hội Đồng đã nhận thấy các cáo buộc là đáng tin cậy.

Đức TGM Gomez đã phúc trình về Tòa Thánh những kết luận của Hội Đồng và những khuyến nghị của riêng ngài về tình trạng của Giám mục Salazar

Nguyễn Long Thao