San Jose. Đức Giám Mục Patrick McGrath cuả giáo phận San Jose, bắc California, hôm thứ Năm 18 tháng 10 đã công bố danh sách tên 15 Linh Muc đã lạm dụng tình dục với thiếu nhi (abusing kids). Các vụ phạm pháp này đã xẩy ra hang chục năm trước đây.

Giáo phận San Jose là giáo phận đầu tiên ở vùng Bắc California công bố danh sách tên các Linh Mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục với thiếu nhi. Giáo phận Oakland và giáo phận San Francisco cũng sẽ công bố danh sách tên các linh mục lạm dụng tính dục với thiếu nhi trong một tương lai gần đây.

Tại San Jose, trong số 15 Linh Mục bị nêu tên thì 7 Linh Mục là Thomas Bettencourt, Joseph Dondero, Laurent Largente, George Moss, Noel Senevirante, Phil Sunseri, Hernan Toro trước đây đã không được biết đến là các phạm nhân đã lạm dụng tình dục với thiếu nhi. Cũng trong số 15 Linh Mục bị nêu tên, 9 người đã qua đời, chỉ còn 6 người còn sống là Linh Mục Sunseri, Toro, Don Flickinger, Robert Gray, Angel Mariano và Alexander Larkin

Các vụ xâm phạm tình dục với thiếu nhi hầu hết xẩy ra cách đây hàng chục năm trước. Vụ mới nhất xẩy ra vào những năm đầu của thiên niên kỷ 2000.

Bản báo cảo cũng cho biết hai linh mục là Toro và Leonel Noia đã phạm pháp và tù đầy nhưng đã được trở lại làm mục vụ.

Linh Mục Noia, bị kết án, bị tù năm 1976 những đã được bổ nhiệm về làm mục vụ tại xứ St. Julie Billiart, St. Anthony và giáo xứ Five Wounds ở San Jose.

Linh mục Toro, bị kế án năm 1983, sau đó được bổ nhiệm về giáo xứ St. Athanasius ở Mountain View, St. Catherine ở Morgan Hill và xứ St. Aloysius ở Palo Alto. Những bổ nhiệm này xẩy ra trước thời ĐGM Patrick McGrath.

Người ta cũng được biết danh sách các linh mục nêu trên chỉ là các người xâm phạm tình dục với thiếu nhi, không kể giáo sĩ lạm dụng tình dục với người trưởng thành (adults)

Ví dụ linh mục Edward Thomas Burke và Charles Leonard Connor đã thú nhận xâm phạm tình dục với người bị bệnh chậm phát triển, Linh Mục William Farrington, bị cáo buộc năm 2012 đã xâm phạm tình dục với một sinh viên Bellarmine

Trong ngày công bố danh sách các linh mục xâm phạm tình dục thiếu nhi, ĐGM Patrick McGrath đã gửi giáo dân lá thư trong đó có tiếng Việt. Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn:

Tuyên bố của Đức Giám Mục Patrick J. McGrath Giáo phận San Jose

Ngày 18 tháng 10, 2018

Anh Chị Em thân mến,

Tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu xa nhất của tôi về hành động của những người trong vị trí quyền thế đã xúc phạm mối quan hệ tin tưởng thánh thiêng trong việc lạm dụng trẻ em. Lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên là một hành vi phạm pháp ghê tởm và là trọng tội. Khi thủ phạm là thành viên của hàng giáo sĩ, việc đó không chỉ gây nên những vết thương tâm lý mà còn là những vết thương tâm linh nữa.

Tại Giáo Phận San Jose, chúng tôi đã chuyên cần xây dựng một môi trường an toàn cho việc thờ phượng, học hỏi và quy tụ nơi các giáo xứ, trường học và các định chế khác. Mọi giám mục, linh mục, phó tế, nhân viên và tình nguyện viên, những người có tiếp xúc với trẻ em trong bất kỳ trách vụ nào, đều phải trải qua kiểm tra lý lịch và huấn luyện mỗi ba năm về cách ngăn ngừa, nhận biết và báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em. Tôi cam kết xây dựng trên những nỗ lực của quá khứ và tiếp tục cải thiện những nỗ lực này.

Nhằm mục đích ấy, nay tôi công khai hóa tên và tình trạng của tất cả các linh mục với cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trong Giáo phận San Jose. Những linh mục này từng làm mục vụ trong giáo xứ hoặc giáo phận tại Hạt Santa Clara, do Đức Giám Mục San Jose hoặc, trong những năm trước khi giáo phận thành lập vào năm 1981, do Đức Tổng Giám Mục San Francisco bổ nhiệm.

Chúng tôi đã nỗ lực lập danh sách này cho chính xác và đầy đủ nhất như có thể làm. Vào tháng 11, Tiến sĩ Kathleen McChesney sẽ lãnh đạo một nhóm độc lập để kiểm tra các hồ sơ nhân viên linh mục của chúng ta. Nếu có thêm những cáo buộc đáng tin cậy trong tiến trình điều tra, tên của những người đó sẽ được thêm vào danh sách mà tôi cung cấp hôm nay. Tiến sĩ McChesney là cựu Phụ tá Giám đốc Điều hành cơ quan FBI.

Các nỗ lực cảnh giác, đào tạo và phòng ngừa của chúng tôi đang diễn ra và chúng tôi liên tục tìm cách cải thiện chúng. Tôi đã nói chuyện với nhiều nạn nhân của sự lạm dụng đã lên tiếng tố giác, và tôi cảm ơn họ vì lòng can đảm của họ. Cá nhân tôi khuyến khích bất kỳ nạn nhân nào, trước đây chưa từng lên tiếng, hãy tiến ra tố cáo bằng cách liên lạc với chính quyền địa phương – sở cảnh sát hoặc văn phòng cảnh sát trưởng – và sau đó báo cáo cho Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người dễ bị tổn thương ở số 408-983- 0113 hoặc opcva.ethicspoint.com.

Không thể còn tồn tại một nền văn hóa tối mật trong Giáo hội, nhưng là nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm. Công việc của chúng ta sẽ không hoàn thành cho đến khi tất cả mọi nạn nhân nhận được sự nâng đỡ trợ giúp trong việc chữa lành và cho đến khi sự tà ác lạm dụng tình dục trẻ em bị loại trừ khỏi xã hội.

Tôi gởi đến ông bà anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất, với lòng ưu ái chân thành.

Xin gửi đến các anh chị em lời chúc tốt đẹp nhất và lòng chân thành quý mến.

Trân trọng kính chào,Patrick J. McGrath

Giám Mục Giáo Phận San Jose