ÁNH SÁNG TỪ TRỜI/LIGHT
Ảnh của Robert Helfman
Tạ ơn ánh sáng từ trời
Soi cho nhân loại biển đời mênh mông.
(bt)