Bước vào tháng Mười, tháng Mân Côi, tháng mà người tín hữu vâng lời Đức Mẹ truyền dạy: "Hãy năng lần hạt Mân Côi". Làm theo lời dặn dò của Mẹ, Hội Thánh đã thoát nhiều cơn giông tố hiểm nguy xác hồn, phá tan được bao bè rối, mang lại bình an trong tâm hồn. Ngoài việc tham gia Họ Mân Côi, Hội Mân Côi, lần Chuỗi Mân Côi, với lòng mến Mẹ, nhiều con cái Mẹ còn hái hoa hồng kết thành triều thiên dâng kính Mẹ, miệng ngâm nga mừng hát Thánh Thi.

Xem Hình

Mặc lấy tâm tình ấy, hội con cái Đức Mẹ giáo xứ Lam Điền đã cùng với hội hoa Thành Lập đồng dâng hoa, cung nghinh Đức Mẹ, hát Kinh Cầu ngợi khen khen Đức Mẹ, kèm theo ý nguyện tạ ơn, nài xin Mẹ từ trời cao tiếp tục cầu thay nguyện giúp đoàn con trước tòa Chúa. Trong Thánh lễ, cha chủ tể quảng diễn về ý nghĩa của Lễ Đức Mẹ Mân Côi, cách lần hạt mân côi, ý nghĩa của tràng chuỗi Mân Côi và khuyến khích mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Kết thúc Thánh lễ, mọi người hát kính Mẹ và khẩn cầu Đức Thánh Micae thể theo lời truyền dạy của Đức Gi áo Hoàng Phanxicô.

BTT. Giáo xứ Lam Điền