Nữ Thánh Edith Stein, một người nữ của đối thoại và hy vọng

Để đánh dấu ngày mừng kínhThánh Teresa Benedicta Thánh Giá, chúng ta nhớ lại lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về Vị Thánh Quan thầy của Châu Âu, mà tên thật của Ngài là Nữ thánh Edith Stein, được phong thánh năm 1998. ĐTC nói "Nữ thánh dạy chúng ta ý thức rằng tình yêu dành Chúa Kitô phải kinh qua đau khổ. Bất cứ ai thực sự sống tình yêu ... đều phải chấp nhận sự hiệp thông đau khổ với người yêu. "
Nữ thánh Edith Stein sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 – và qua đời ngày 9 tháng 8 năm 1942, Ngài là một nhà triết học người Đức gốc Do thái đã gia nhập đạo Công Giáo và trở thành một nữ tu dòng kín Carmelite sau khi đọc các tác phẩm của nữ Thánh Tiến sị Hội thánh là nữ thánh Têrêsa thành Avila.
Nữ thánh đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy ngày 1 tháng 1 năm 1922 và ước muốn trở thành một Nữ tu dòng kín Carmelite dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng. Nữ thánh đã theo đuổi ơn gọi của mình và được nhận vào tu viện Carmelite ở Cologne ngày 14 tháng 10 năm 1934. Nữ thánh Edith Stein bây giờ được gọi là Teresia Benedicta Thánh Giá. Đối với nữ thánh, Thập giá của Đức Kitô hướng dẫn nữ thánh và những ai thấu đạt được Thập Giá của Đức Kitô thì hiệp thông được với mọi người.
Ngày 9 tháng 11 năm 1938, chủ nghĩa bài người Do Thái của Đức quốc xã trở nên cuồng nhiệt trên toàn thế giới. Các Hội đường Do Thái bị đốt phá và người Do Thái bị bắt.
Vào sáng ngày 7 tháng 8 năm 1942, 987 người Do Thái bị bắt vao trại Auschwitz. Có lẽ vào ngày 9 tháng 8, Sơ Teresa Benedicta Thập Giá, cùng với người chị là Rosa, cũng được rửa tội và tá túc trong Tu viện Echt đã bị bắt và cùng với nhiều người khác đã đưa về trại Auschwitz và bị lùa vào các phòng hơi ngạt cho đến chết!