Liên Hiệp Quốc biểu quyết hỗ trợ quyết định của Giáo Hội Công Giáo về việc cấm xử dụng phôi người (Human Cloning)

New York 8/3/2005 Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết thông qua việc cấm mọi hình thức xử dụng phôi người kể cả phôi người từ các phôi thai hay từ tế bào gốc. Lý do là tôn trọng nhân bản và sự sống con người.

84 phiếu chống trên 34 phiếu thuận cho được xử dụng phôi người, và 37 thành viên vắng mặt, do từ kết qủa đó Liên Hiệp Quốc đồng thuận cấm mọi việc xử dụng phôi người vào mọi lãnh vực kể cả nghiên cứu cho tới kỳ hội thảo lại vào năm tới.

Đề nghị này được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đề xướng và phản ứng của Giáo Hội khắp nơi rất phấn khởi và hài lòng trước quyết định tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và giá trị nhân bản của con người của Liên Hiệp Quốc.