ĐẦU LỄ Anh Chị Em thân mến,

Mến chào tất cả anh chị em trong tình yêu của Chúa Kitô.

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô. Ngài được sai đến chuẩn bị - dọn đường cho Đấng Cứu Thế sẽ đến.

Có thể vài người trong chúng ta đặt câu hỏi tại sao Giáo Hội lại mừng lễ Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày Chúa Nhật? Qua sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, thánh Gioan Tẩy Giả có một chỗ đứng đặc biệt vì Ngài là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Ngài hoàn tất những gì mà các tiên tri từ xưa khởi đầu là tiên tri Elia tiên báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến. Những gì các tiên tri loan báo Gioan là chứng nhân sống động giới thiệu Đấng Cứu Thế cho nhân loại.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Trong bài đọc thứ I chúng ta nghe tiên tri Isaia nói ngay từ trong thai mẫu Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta làm tiên tri như Ngài đã kêu gọi Giêrêmia, Gioan Tiền Hô, thánh Phaolô... Chúng ta có sẵn sàg đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đi làm nhân chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô không?

TRƯỚC BÀI II:

Bài đọc thứ 2 trình bày cho chúng Thiên Chúa chọn Đavit làm vua qua việc xức dầu. Đức Kitô là Đấng Cứu Thế cũng được xức dầu. Từ ngữ Messia có nghĩa là Đấng được xức dầu.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:

Tin Mừng của thánh sử Luca trình thuật về Sinh Nhật của Thánh Gioan Tiền Hô. Vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Các tiên tri sống trước thời của thánh Gioan chỉ loan báo về Đấng Cứu Thế, nhưng Gioan đặc biệt hơn không những loan báo mà còn biết Đấng Cứu Thế.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những tâm tình chứa đựng trong những lời nguyện sau đây trong ngày Lễ Kính Sinh Nhật của thánh Gioan Tẩy Giả:

1. Xin cho Giáo Hội mà Đức Kitô đã thiết lập, được Thánh Thần của Chúa soi dẫn các vị lãnh đạo của quốc gia họ sẽ nhiệt thành để quốc gia được tự do và hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những nhà Truyền Giáo, những Linh Mục Tu Sĩ Nam Nữ, Những Nhà Giáo Dục với ơn Chúa trợ lực các Ngài luôn can đảm - dấn thân đem Ánh Sáng Đức Kitô đến những nơi chưa có Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những ai chưa nhận biết Đức Kitô, được những nhà giáo dục, các giảng viên giáo lý hướng dẫn họ tìm được Ánh Sáng Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Cầu cho thế giới chúng ta đang sống, biết lắng nghe tiếng nói của các vị tiên tri thời đại đang kêu gào tự do, hoà bình và công lý. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho Hoà Bình, Công Lý và Nhân Quyền được tôn trọng trên Quê Hương Việt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây luôn nhận ra sự hiện diện thật sự của Đức Kitô không như người xa lạ mà là Đấng mang đến cho chúng ta nguồn tình yêu sung mãn trong ơn thánh. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Xin cho những thân bằng quyến thuộc đã qua đời, đuợc an nghỉ trong Nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con cần đến Chúa. Chua đã tạo chúng con từ trong thai mẫu. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu tạo dựng bằng cuộc sống chứng nhân như thánh Gioan Tiền Hô mà chúng con mừng kinh hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đớc Kitô Chúa chúng con.

Amen