BẦU SỮA MẸ
Ảnh của Tấn Đạt
Từ khi con mới lọt lòng
Mẹ nuôi con tự bao dòng sữa thơm
Sữa từ ngô lúa quê hương
Từ lời ru, tiếng yêu thương thầm thì
(Trích thơ của Nghệ Sỹ)