Chiều thứ Sáu 26/01/2018 (Australia Day) các anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự Đại Hội Đồng Mục Vụ thường niên nhân dịp đầu năm mới 2018.

Khai mạc Đại Hội Đồng Mục Vụ các anh chị em cung nghinh đón Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô và Cha Tuyên Úy Trưởng Bùi Sơn Lâm thuyết giảng. Sau đó Ban Thường Vụ trình chiếu những hình ảnh sinh hoạt của Cộng Đồng trong những tháng qua và anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney báo cáo những sinh họat trong năm vừa qua và báo cáo dự án xây dựng Khu an vị tro cốt – Vườn Tưởng Nhớ (Memorial Garden và cổng ra vào Trung Tâm Birngelly.

Xem Hình

Kế tiếp là phần chia sẻ và phát biểu đóng góp ý kiến của các thành viên Hội Đồng Mục Vụ. Mọi thắc mắc và những câu hỏi nêu ra đã được Ban Tuyên Úy giải đáp thỏa đáng.

Trước khi kết thúc Đại Hội Đồng Mục Vụ, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng ngỏ lời tri ân cám ơn chúc Tết quý Cha, qúy Sơ và các anh chị em Hội Đồng Mục Vụ luôn được dồi dào sức khỏe và bình an trong ơn Chúa. Đặc biệt anh thay mặt Hội Đồng Mục Vụ cám ơn Sơ Thư Ký của Cộng Đồng Miriam Vũ Lành Hải đã giúp cho Cộng Đồng rất nhiều trong những năm tháng qua. Nay Sơ từ giã Cộng Đồng nhận nhiệm vụ mới mà Nhà Dòng đề cử. Anh cũng ngỏ lời chào mừng Cha Phêrô Trần Văn Trợ (Dòng Tên) đã được Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher bổ nhiệm làm Tuyên Úy cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney 3 năm từ 12/01/2018 đến 12/01/2021.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của Sơ Maria Phạm Thị Trân Bề Trên Dòng Trinh Vương Úc Châu và Sơ Chanel Đinh Thị Hoài.

Sau cùng Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm cũng ngỏ lời cám ơn đến quý Cha, qúy Sơ và mọi người sau đó cùng ở lại dự tiệc liên hoan mừng Tất Niên tại nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung