Nhà V
CÁO PHÓ
Gia đình LM gốc Phát Diệm, Nhà Vãng Lai PD và Giáo xứ Phú Hải kính báo:

CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA PHẠM NĂNG TRÍ
Linh mục Sàigòn, gốc Gp. Phát Diệm
Sinh ngày 17.12.1922 tại Xuân Hồi, Kim Sơn, Ninh Bình,
thuộc Gx. Cách Tâm, Gp. Phát Diệm,
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g47 sáng thứ sáu 20.10.2017
hưởng thọ 95 tuổi với 67 năm Linh Mục.

Chương trình lễ tang :
* Lễ nhập quan : 10g30 thứ sáu 20.10.2017 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, 102 Chiến Thắng P.9 Q.Phú Nhuận.
* Di quan đến Nhà thờ Phú Hải : 4g30 chiều thứ bảy 21.10.2017
* Lễ An táng : 9g00 thứ hai 23.10.2017 tại Nhà thờ Phú Hải, 69 Cô Giang P.1 Q.Phú Nhuận.
* Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Tiểu sử của Cha cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí :
* 17.12.1922 : Sinh tại Xuân Hồi, Kim Sơn, Ninh Bình, thuộc Gx. Cách Tâm, Gp. Phát Diệm
* 15.08.1935 : Nhập Tiểu chủng viện Phúc Nhạc
* 07.09.1944 : Nhập Đại chủng viện Thượng Kiệm, Phát Diệm
* 02.12.1950 : Thụ phong Linh Mục tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm
* 01.01.1951 : Phó Xứ Giáo xứ Dưỡng Điềm
* 15.08.1951 : Giám thị tại Tiểu chủng viện Phúc Nhạc
* 30.06.1954 : Di cư vào nam cùng với Tiểu chủng viện
* 1954-1968 : Tiếp tục làm Giám thị rồi Giáo sư Pháp văn tại Tiểu chủng viện Phát Diệm Phú Nhuận
* 1962-1968 : Phụ trách thêm Xóm đạo Phú Hải (tức là Đội Có)
* 1968-2002 : Chính Xứ tiên khởi Giáo xứ Phú Hải, Giáo hạt Phú Nhuận
* 2002-2011 : Nghỉ hưu tại Nhà thờ Phú Hải
* 2011-2017 : Nghỉ hưu tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm Phú Nhuận.

Xin Quý Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân hiệp ý cầu nguyện. R.I.P.

Cộng đoàn Gx. Phú Hải, Nhà Vãng Lai
và Gia đình LM gốc Phát Diệm cùng Linh tông Huyết tộc kính báo