VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: vanphong@phoiket.net - Web:


CỨU TRỢ NẠN NHÂN THIÊN TAI TẠI Á CHÂU


Prot. n. 49/04/TC

Roma, ngày 29 tháng 12 năm 2004

Kính thưa

Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại,

Cuộc thiên tai kinh hoàng tại Á Châu đã gây ra thiệt hại rất lớn lao về nhân mạng và tài sản. Các chính phủ, các cơ quan thiện nguyện đang tích cực hoạt động cứu trợ. Trong giờ đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi Giáo Hội và mọi người ra tay cứu trợ các nạn nhân xấu số và chính Đức Thánh Cha, qua Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm (Cor Unum), cũng tích cực trong công tác cứu trợ.

Trong tinh thần bác ái kitô và đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tôi tha thiết mời gọi tất cả Cộng Đồng Dân Chúa tích cực tham gia công cuộc cứu trợ. Sự trợ giúp rộng rãi, phát nguồn từ tình bác ái kitô, sẽ giúp xoa dịu những đau khổ của các anh chị em gặp nạn và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với những con cái đau khổ của Người.

Xin Quí Vị có trách nhiệm trong các Cơ Cấu Mục Vụ tại Quốc Gia, Giáo Phận, Giáo Xứ, Cộng Đoàn, các Cơ Quan Truyền Thông và các Phong Trào Hội Đoàn, tùy hoàn cảnh và phương tiện, cổ võ sự đóng góp cứu trợ và xin mọi người quảng đại đáp ứng.

Ai muốn cộng tác với công cuộc cứu trợ của Đức Thánh Cha, có thể gửi tiền về ngân khoản của Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm (Cor Unum) như sau:

Bằng Euro:

Bank: Banco Posta, Poste Italiane S.p.A.

Viale Europa, 175

I - 00144 Roma (Italia)

International Bank Code (IBAN): IT20 S 07601 03200 000000 603035

Beneficiary: Pontifical Council Cor Unum

Account. No. 603035

Cause: “Emergency in Asia”


Bằng US Dollar hay tiền khác:

Bank: Banca di Roma

International Bank Code (IBAN): IT93 J 03002 05008 000000 101010

SWIFT Code: BROMITRI204

Beneficiary: Pontifical Council Cor Unum

Account No. 101010

Cause: “Emergency in Asia”


Trong cả hai trường hợp, xin đề rõ Tên (kèm theo bên cạnh: Catholic Vietnamese in Diaspora) và Địa chỉ người gửi.

Trong khi nỗ lực quyên góp cứu trợ, chúng ta không quên cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời, nhờ lòng nhân từ Chúa đoái thương, được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa và cho các nạn nhân còn sống, được an ủi và biết nhận ra tình thương của Chúa, đặc biệt qua những nghĩa cử bác ái của mọi người thiện chí trên thế giới.

Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết