VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: vanphong@phoiket.net - Web: http://phoiket.net


Thư Lễ Giáng Sinh 2004 Văn Phòng Phối Kết

gửi Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại


Prot. n. 46/04/TC

Roma, ngày 12 tháng 12 năm 2004


Kính thưa Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Cụ, Quí Ông Bà và Quí Anh Chị Em Giáo Hữu Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại thân mến,

Hòa nhịp với niềm vui chung của Giáo Hội đang chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong dịp lễ Giáng Sinh, con hân hoan gửi đến mọi thành phần Dân Chúa lời cầu chúc quí mến chân thành. Xin Chúa Cứu Thế ban ơn An Bình và niềm vui cứu độ cho mọi người, cho các gia đình, các dòng tu, các cộng đoàn và các phong trào, hội đoàn để chúng ta là những chứng nhân đích thực, biết làm vang dội trong thế giới hôm nay sứ điệp vui mừng của đêm Chúa Giáng Sinh: “Tôi loan báo cho anh em một tin vui mừng và cũng là tin vui mừng cho mọi dân tộc: hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em và Người là Đức Giêsu Kitô” (Lc 2,10-11).

Nhân dịp này, con cũng xin chia sẻ đôi suy tư về một vài khía cạnh đáng để ý trong hành trình Đức Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta.

1. Cử hành Năm Thánh Thể trong tình hiệp thông với Giáo Hội

Đức Thánh Cha đã ấn định cử hành Năm Thánh Thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005 và mời gọi toàn thể Giáo Hội lấy mầu nhiệm Thánh Thể soi sáng và hướng dẫn cuộc sống đức tin và các chương trình mục vụ. Nhiều Vị Hữu Trách các Cộng Đoàn, các Dòng Tu và Phong Trào, Hội Đoàn đã sốt sắng đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đưa ra các sáng kiến mục vụ và nhiều Cơ Quan Truyền Thông cũng phổ biến các văn kiện và tài liệu liên hệ để giúp các giáo hữu sống Năm Thánh Thể trong tình hiệp thông với tất cả Giáo Hội.

Theo tinh thần Đức Thánh Cha đã nêu ra trong thông điệp “Giáo Hội sống Thánh Thể” và tông thư “Xin Chúa ở lại với chúng con”, chúng ta đặc biệt lưu ý phát động lòng tôn sùng Phép Thánh Thể, nhất là qua việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, tổ chức các giờ chầu Thánh Thể và sống mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống qua việc thực hiện đức bác ái đối với mọi người, nhất là những người nghèo và những người đau ốm bệnh tật. Nơi nào hoàn cảnh và điều kiện cho phép, xin tạo cơ hội cho các giáo hữu được học hỏi để hiểu sâu sa hơn mầu nhiệm Thánh Thể và từ đó múc nguồn sinh lực nuôi dưỡng và chiếu soi cuộc sống hằng ngày. Xin các Cơ Quan Truyền Thông tiếp tục phổ biến các bài học hỏi và suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể để trợ lực cho các cố gắng mục vụ tại các địa phương.

2. Hướng về Giáo Hội và đồng bào tại Quê Hương

Dù sống tại hải ngoại, lòng trí chúng ta luôn hướng về quê nhà và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Giáo Hội và đồng bào của chúng ta. Trong những ngày tháng vừa qua, việc Nhà Nước Việt Nam ban hành Pháp Lệnh Tôn Giáo đã gây lo lắng cho Giáo Hội và các Tôn Giáo tại quê nhà, cũng như Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại và gây nhiều phản ứng tiêu cực trong dư luận thế giới. Trong khi cảm tạ Chúa về sự trung kiên và vững mạnh trong Đức Tin của Giáo Hội tại Việt Nam, chúng ta hiệp nhất trong lời cầu nguyện, xin Chúa luôn hướng dẫn và che chở Giáo Hội của Người, đặc biệt các Chủ Chăn trong nhiệm vụ cai quản và hướng dẫn đoàn chiên Chúa trao phó. Lời cầu khẩn của một cộng đoàn hiệp nhất “một lòng, một trí” (Cv 4,32) trong tình yêu Chúa Kitô, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời (Mt 18,19-20).

Trong các hoạt động trợ lực cho Giáo Hội tại Việt Nam, mỗi người sẽ hành xử phù hợp với ơn gọi, trách vụ và khả năng của mình, lấy chân lý, công bình và bác ái làm nền tảng và lấy giáo huấn của Giáo Hội và tình hiệp thông với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hướng dẫn các hành động.

Xin Mẹ Maria, Đấng đã đón nhận và sinh hạ Chúa Cứu Thế cho nhân loại, chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận Người cách xứng đáng và xin Đức Mẹ hướng dẫn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta biết múc nguồn sức sống nơi Chúa Giêsu, Đấng đã xuống thế làm người trong mầu nhiệm Giáng Sinh và hiến trọn mình trong mầu nhiệm Thánh Thể, thăng tiến trong tình HIỆP NHẤT ĐỂ SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG trong môi trường sống và cho mọi anh chị em chưa biết Chúa.

Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết