Ngày Địa Cầu: “Chúng ta hãy là những người canh giữ thay vì là những kẻ hủy hoại thế giới”

Nói về Ngày Địa Cầu Thế Giới, 22 tháng 4, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người “hãy là những người canh giữ thay vì là những kẻ hủy hoại thế giới”

Ngài đã viết trên chương mục tweet @Pontifex của ngài bằng chín ngôn ngữ: “Lạy Chúa, xin chữa lành đời sống chúng con, để chúng con trở thành những người canh giữ thay vì là những kẻ hủy hoại thế giới, để chúng con gieo rắc những gì là tốt đẹp thay vì những gì là ô nhiễm hay phá hủy.”

Để ghi dấu ngày Địa Cầu, Đức Hồng Y Ngoại Trưởng Pietro Parolin đã dâng Thánh Lễ trước khoàng 400 người tụ tập dưới một lều lớn của “Ngôi Làng Địa Cầu” tại công viên Borghese ở Rôma ngày Chúa Nhật 23 tháng 4, theo chương trình phát thanh bằng tiếng Ý của đài Radio Vatican.

Khi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato si’ do ngài tuyên bố khi bất ngờ đến thăm “Ngôi Làng Địa Cầu”là “cần biến đổi các sa mạc thành các cánh rừng”, Đức Hồng Y Parolin đã xác định tầm quan trọng của “việc bảo vệ di sản chung” của chúng ta là Trái Đất: “Hành động này, chúng ta phải cùng nhau thi hành.”

“Ngôi Làng Địa Cầu” đã trở lại Rôma năm nay với nhiều chương trình khác được Phong Trào Focolari và tổ chức Ngày Địa Cầu bên Ý, với sự cộng tác của Bộ Môi Trường thực hiện cho tới ngày 25 tháng 4. Chủ đề của biến cố này năm nay là việc đối thoại giữa các nền văn hóa. Sẽ có khỏang mười hội nghị bàn tròn về các vấn đề kinh tế, giáo dục, khoa học và một “Buổi Trình Tấu về Trái Đất” được tổ chức trong những ngày này tại thủ đô nước Ý.

Bùi Hữu Thư