(Baghdad 30/10/2004). Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly của Công Giáo Iraq nghi lễ Chalđê đã gặp gỡ Giáo Chủ Hồi Giáo Al-Sistani để thảo luận về những phương cách hầu vãn hồi hòa bình cho đất nước này.

Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly
Nói qua điện thoại với thông tấn xã Công Giáo AsiaNews, Đức Thượng Phụ cho biết: “Đó là một gặp gỡ thân tình, như giữa những người anh em thương mến nhau” để thảo luận về điều có thể làm được cho một đất nước đang “đau yếu”.

“Hôm qua, chúng tôi đến thăm ngài tại tư gia ở Najaf. Giáo chủ Al-Sistani đã nồng nhiệt chào đón tôi và chúng tôi đã thảo luận về tình hình tại Iraq. Cùng nhau, chúng tôi đã cố tìm những cách thế để vãn hồi hòa bình”.

Thưa Đức Thượng Phụ cảm nhận của ngài về cuộc gặp gỡ này là gì?

Tôi rất hài lòng và ngài cũng rất vui mừng. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ sinh hoa trái. Như Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong tuần này, chúng ta đang ra sức hoạt động cho hòa bình bằng lời cầu nguyện và cách hành động cụ thể. Chúng tôi biết Đức Thánh Cha không ngừng nghĩ đến đất nước Iraq.

Thưa Đức Thượng Phụ ai là người đề xuớng cuộc gặp gỡ này?

Chúng tôi đề xướng. Chúng tôi xin gặp ngài và ayatollah trả lời sẵn sàng. Ngài đã tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt và nói chuyện trong một giờ. Cuối cùng, ngài đã không dấu được sự hài lòng về cuộc gặp gỡ này.

Các vị đã thảo luận về những điều gì, thưa Đức Thượng Phụ?

Cả hai chúng tôi muốn tìm ra con đường vãn hồi hòa bình và sự yên hàn cho quốc gia. Cả hai chúng tôi biết quốc gia đang đau yếu và mong muốn tìm phương dược chữa lành. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người anh em thương mến nhau.

Ayatollah Al-Sistani
Đức Thượng Phụ thấy tương lai như thế nào?

Tất cả điều chúng ta có thể làm được là cần nguyện xin Chúa chỉ cho thấy con đường hòa bình. Chúng ta cũng phải khích lệ nhau hơn nữa để thiết lập an ninh và ổn định tại quốc gia này.

Đức Thượng Phụ có thể xác nhận về cuộc tiếp kiến giữa Đức Thánh Cha và thủ tướng Iraq không?

Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này được trù bị trong tuần tới. Mọi chuyện đang được thực thi cho thiện ích của quốc gia sao cho sớm thấy hòa bình. Khởi đầu với Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn ngỏ lời cám ơn tất cả những ai đang ra sức hoạt động cho hòa bình và an ninh tại Iraq.