Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Hành Hương Bước Qua Cửa Năm Thánh.

Sáng Chúa Nhật 16/10/2016, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney hành hương đến nhà thờ Chính toà Sydney (St. Mary’s Cathedral Sydney) để bước qua Cửa Thánh Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Xem Hình

Đúng 10 giờ sáng, tất cả các em Thiếu Nhi tập trung trước cửa nhà thờ Chính tòa, theo sự hướng dẫn của các Huynh Trưởng và sau đó đến khuôn viên của Thánh đường với nghi thức chào cờ Liên Đoàn và Sơ Trợ úy Liên Đoàn Bernadete Đoàn Thị Phục nói câu chuyện dưới cờ. Sau đó các Huynh trưởng chia theo từng Ngành để sinh hoạt. Đặc biệt quý phụ huynh cũng hòa đồng sinh hoạt chung với các em.

Sau khi dùng bữa ăn trưa, tất cả các em và qúy phụ huynh quy tụ trước cửa Vương Cung Thánh Đường nghiêm chỉnh bước qua Cửa Thánh tiến vào nhà thờ qua Con Đường Thương Xót.

Trước khi thánh lễ cử hành, Cha Tuyên úy Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể FX. Nguyễn Văn Tuyết ngỏ lời chào mừng các em Thiếu Nhi và tất cả mọi người đã tham dự cuộc hành hương bước qua Cửa Năm Thánh để nhận lấy ơn Toàn Xá trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Tiếp đó là Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng Cha NguyễnVăn Tuyết nói về ý nghĩa bước qua cửa Năm Thánh và mời gọi quý phụ huynh hãy cầu nguyện cho giới trẻ trong cộng đồng để các em luôn sống đức tin Kitô hữu của các em.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Cha Nguyễn Văn Tuyết thay mặt Liên Đoàn ngỏ lời cám ơn quý Huynh Trưởng và tất cả mọi người đã dành thì giờ quý báu để tham dự hành hương bước qua Cửa Thánh.

Kết thúc Thánh lễ, các em Thiếu Nhi quy tụ trước sân Thánh đường và nghi thức hạ cờ bế mạc ngày hành hương Năm Thánh. Diệp Hải Dung