Đức Giám Mục Mark Davies của giáo phận Shrewsbury, Anh, đã chỉ đạo các nhà giáo dục Công Giáo để chống lại ý thức hệ giới tính và duy trì sự thật.

“Chúng ta phải luôn luôn thể hiện tình yêu chân thật và sự hiểu biết đối với những ai đang bị ảnh hưởng hoặc là nạn nhân của những sai lầm của thời đại chúng ta”, vị giám mục đã viết như trên trong một bức thư gửi cho các nhà giáo dục.

“Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ có thể thỏa hiệp về sự thật đức tin của chúng ta cũng không cho phép sự thật về con người được che khuất, đó chẳng qua chỉ là một thứ nhân đạo giả hình.”

Đức Giám Mục Davies cho biết đó khi tiếp xúc với các cá nhân gặp khó khăn với bản sắc tình dục của họ, phản ứng của người Kitô hữu “phải là luôn luôn tôn trọng, từ bi, và hiểu biết, cùng với một cam kết giúp đỡ người ấy quay về chính lộ một cách thích hợp.”

Giáo Hội phải bảo vệ thực tại kế hoạch của Thiên Chúa cho nhân loại, đối với nam giới và phụ nữ.

Trong thư, trích dẫn Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bổ sung giữa các giới tính và chống lại những quan điểm cho rằng “giới tính” chỉ là một cấu trúc xã hội.