BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC CHỦ TỊCH ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016-2019

Theo nguồn tin từ Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (www.hdgmvietnam.org), tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thứ Tư, 5/10/2016, các Đức Giám Mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019) như sau:

1. Chủ tịch HĐGMVN: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá;
2. Phó Chủ tịch HĐGMVN: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm;
3. Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho;
4. Phó Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng.

Các Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN:
1. UB Giáo lý Đức tin: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM;
2. UB Kinh thánh: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang;
3. UB Phụng tự: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó giáo phận Bà Rịa;
4. UB Nghệ thuật thánh: Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn;
5. UB Thánh nhạc: Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột;
6. UB Loan báo Tin mừng: Đức Cha Alphonsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá;
7. UB Giáo sĩ chủng sinh: Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt;
8. UB Tu sĩ: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, S.D.B., Giám mục giáo phận Thái Bình;
9. UB Giáo dân: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên;
10. UB Truyền thông Xã hội: Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường;
11. UB Giáo dục Công Giáo: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc;
12. UB Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh;
13. UB Văn hoá: Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục giáo phận Phan Thiết;
14. UB Công lý và Hoà bình: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục giáo phận Vinh;
15. UB Mục vụ Gia đình: Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn–Cao Bằng;
16. UB Bác ái Xã hội–Caritas: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu;
17. UB Mục vụ Di dân: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn.

Với thành phần nhân sự trên đây, chúng ta nhận thấy Ban Thường Vụ HĐGMVN đã hoàn toàn thay đổi, trừ Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vẫn giữ chức vụ Tổng Thư Ký.

Về chức vụ chủ tịch các Ủy Ban chúng ta nhận thấy hầu như vẫn giữ nguyên vì các Ủy Ban đang làm việc “thuận buồm xuôi gió”. Một số Ủy Ban có thay đổi Đức Cha Chủ tịch, đó là các Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi, Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, do các Đức Cha nguyên Chủ tịch nhận trách nhiệm mới.

Gioan Lê Quang Vinh