Lần Thứ 2 Liên Tiếp, Giáo Xứ Lào Cai Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Cộng Đoàn Công Giáo Tại Mường Khương

Chúa Nhật thứ XVIII TN, giáo xứ Lào Cai lại tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho cộng đoàn Công Giáo tại Mường Khương. Đây là lần thứ hai liên tiếp, giáo xứ Lào Cai tổ chức cầu nguyện trong ngày Chúa Nhật.

Xem Hình

Chúa Nhật thứ XVIII TN, giáo xứ Lào Cai lại tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho cộng đoàn Công Giáo tại Mường Khương. Đây là lần thứ hai liên tiếp, giáo xứ Lào Cai tổ chức cầu nguyện trong ngày Chúa Nhật.

Cho đến hôm nay, ngày 31.7.2016, chưa có một kết luận hay câu trả lời từ phía chính quyền cấp tỉnh hay cấp huyện. Những chứng cứ rất rõ ràng bằng nhân chứng, bằng hình ảnh và bằng nhiều đoạn video ghi lại được cho thấy dưới sự hướng dẫn của cấp huyện (sự hiện diện của Mặt Trận Tổ Quốc huyện), UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ, công an viên cản trở và bắt bớ người dân sinh hoạt tôn giáo tại nhà bà Trầm, thị trấn Mường Khương, huyện Mương Khương.

Tòa Giám Mục Hưng Hóa, linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa và cả giáo xứ Lào Cai nữa, đang chờ đợi câu trả lời từ phía những người có trách nhiệm. Trong thời gian chờ đợi, xin cộng đoàn Công Giáo trong và ngoài giáo phận và những ai yêu mến tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, cầu nguyện cho những anh chị em Công Giáo tại huyện Mường Khương.

Nến sáng lung linh soi tỏ cõi lòng.