Ba phần tư dân số của Na Uy là tín hữu của Giáo Hội Tin Lành Lutheran. Quốc gia này đã công nhận các kết hiệp đồng tính như là hôn nhân từ năm 2009. Giáo Hội này đã cố chống lại trào lưu trên và cho đến phiên họp khoáng đại năm 2014 vẫn tiếp tục giữ vững lập trường.

Tuy nhiên, trong phiên khoáng đại tuần qua, áp lực của phe cấp tiến đã thắng thế. Từ nay, các mục sư trong Giáo Hội này muốn hay không cũng phải cử hành lễ cưới cho các cặp đồng tính.

Theo thống kê vào tháng 7, 2015, Na Uy có 5,207,700 dân. Người Công Giáo chỉ có 1.8% dân số sinh hoạt trong một giáo phận duy nhất là giáo phận thủ đô Oslo; và 2 miền phủ doãn tông tòa.