Viện trưởng Viện đại học Niagara hội kiến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn

Linh mục James J. Maher, thuộc dòng Vinh Sơn, Viện trưởng Viện đại học Niagara, trong chuyến thăm viếng Hà Nội vào hôm 29/03, đã hội kiến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn để thảo luận về vấn đề trợ giúp giáo dục cho sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ.

Linh mục James J. Maher và Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn cũng đã đề cập đến vấn đề giảng dạy Anh ngữ và phát triển các chương trình đào tạo linh mục Công Giáo Việt Nam.

“Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn công nhận nền giáo dục rộng lớn của phương Tây mang đến nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam, linh mục và chủng sinh Công Giáo. Chúng tôi đã thảo luận về những phương thức Viện đại học Niagara có thể mở rộng việc trợ giúp về giáo dục”, linh mục James J. Maher nói.

“Tôi có vinh dự được gặp gỡ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn. Chúng tôi đã thấy được phương thức mới để xây dựng nhịp cầu nối liền toàn cầu, và sẵn sàng cộng tác với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn theo tinh thần của “Năm Thánh lòng thương xót” do Đức Thánh Cha Francis công bố.

Dưới quyền điều hành của Viện trưởng James J. Maher, Viện Đại học Niagara tăng cường mối quan hệ với Việt Nam. Vào tháng 1 vừa qua, trong chương trình phát triển quốc tế, Đại học Niagara đã góp phần đào tạo nhân sự cho một trung tâm huấn luyện nhân viên ngành du lịch và khách sạn ở Việt Nam.

Mùa hè năm ngoái, khoảng 250 thành viên Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Đông bắc Hoa Kỳ đã tổ chức đại hôi tại Viện đại học Niagara. Tháng 5 năm 2015, hàng chục sinh viên Cao học thuộc đại học Niagara đã tham dự trong chương trình trao đổi văn hóa với các quốc gia Đông Nam Á, được tổ chức ở Việt Nam trong 13 ngày.