Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ số áp đảo 173-71, Thượng viện Ý đã thông qua luật hợp thức hóa “hôn nhân đồng tính”.

Dự luật được thông qua sau khi những người bảo trợ cho dự luật loại bỏ một điều khoản theo đó các cặp đồng tính được nhận con nuôi hợp pháp.