Mô tả các văn hóa phẩm khiêu dâm là một “tội ác nghiêm trọng” và một “tai ương” thời hiện đại, các giám mục nhấn mạnh rằng con người được tạo ra cho tình yêu và cho sự khiết tịnh và rằng “chúng ta được kêu gọi để dựa vào ân sủng và quyền năng của Chúa mà chống lại và vượt qua các cám dỗ tình dục để chúng ta có thể bắt chước Chúa Giêsu Kitô Đấng đã hoàn toàn trong sạch và hoàn toàn tinh khiết. “

Các Giám Mục nói thêm:

“Đối với những người đã bị khai thác và là nạn nhân của ngành công nghiệp văn hóa khiêu dâm, chúng tôi khích lệ anh chị em thoát ra khỏi ngành công nghiệp này vì bất chấp những tội lỗi trong quá khứ, không có gì có thể tách anh chị em ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô!”

Đối với những người thực hiện và phân phối các văn hóa phẩm khiêu dâm, các Giám Mục cảnh cáo họ về lời cảnh báo nghiêm khắc của Chúa Giêsu: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.” (Mt, 18: 6-7).

Đối với những người đang phải đấu tranh với những cám dỗ của văn hóa phẩm khiêu dâm, các Giám Mục khích lệ họ đừng để cho sự xấu hổ, sợ hãi, hay niềm tự hào, ngăn cản anh chị em trở về với Thiên Chúa, là Cha của Lòng Thương Xót, là Đấng yêu thương bạn vượt xa tất cả những tình yêu khác ... Hãy cậy nhờ đến các bí tích thường xuyên, đặc biệt là bí tích hòa giải, để nhận được sức mạnh và can đảm từ Thiên Chúa để giúp anh chị em trong những cơn thử thách. Xin anh chị em hãy khấn xin sự bảo trợ của Thánh Thomas Aquinas và Đức Trinh Nữ Maria, là Đấng luôn phù trợ những ai theo đuổi con đường của đức khiết tịnh.