Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM)

Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại


Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA

Tel. 06/698.82.484; Fax 06/698.82.864 E-mail: vanphong@phoiket.net


TUẦN TU ĐỨC VII

LINH MỤC TU SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

CIAM 04/05 - 09/05/2004


THÔNG BÁO VÀ MỜI GHI DANH


Tiếp tục truyền thống của những năm gần đây để đáp lại lòng mong ước của nhiều Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ muốn gặp gỡ để chia sẻ và cùng nhau hun đúc đời sống nội tâm trong bầu khí linh thiêng và huynh đệ của Tuần Tu Đức, Trung Tâm Khích Lệ Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM) và Văn Phòng Phối Kết sẽ tổ chức TUẦN LỄ TU ĐỨC VII từ thứ Ba ngày 04/05/2004 đến tối ngày Chúa Nhật 09/05/2004.

1. Đề Tài : LINH MỤC, TU SĨ VÀ SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO

2. Thăm viếng và Gặp gỡ

· Thăm viếng di tích thánh

· Triều yết Đức Thánh Cha

· Tiếp xúc với một vài Cơ Quan của Tòa Thánh và một vài cơ quan truyền giáo

3. Thời gian

Từ Kinh Chiều (07.00 pm) thứ Ba (04/05/2004) đến Thánh Lễ Bế Mạc và Đêm thân hữu tối Chúa Nhật (09/05/2004)

4. Ghi danh

· Vì có ít phòng, ai có ý định tham dự xin ghi danh sớm.

· Khi ghi danh, cùng với địa chỉ, xin ghi số Fax và E-mail, để Ban Tổ Chức có thể liên lạc trả lời xác nhận và gửi chương trình chi tiết và chỉ dẫn thực tiễn cần thiết.

· Ai muốn thăm Roma, có thể sang trước hay ở lại ít ngày.

5. Lệ phí

Xin đề nghị 37 Euro một ngày, gồm tất cả: ăn ở và tham dự. Ai ít khả năng, xin đóng góp tùy theo sức. Ai có khả năng và muốn chia sẻ với anh chị em ít phương tiện, có thể đóng góp hơn tùy ý (Lệ phí có thể góp khi tới tham dự và có thể đưa tiền mặt hay ngân phiếu cá nhân).

Chương trình chi tiết với đề tài và người phụ trách hướng dẫn sẽ được loan báo sau. Có thể tiếp tục theo dõi các thông báo mới trên Website của CIAM (http://ciam.org) và của Văn phòng Phối Kết (http://phoiket.net).

Xin kính báo và kính mời

Roma, 25.01.2004

Lm Giuse Đinh Đức Đạo