Phú Cường.- 8 giờ sáng nay 03/11/2015 Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường đã đến Đất Thánh các Linh Mục giáo phận tại Giáo xứ Bến Sắn để chủ sự Thánh Lễ Cầu cho các cố Giám mục, linh mục, tu sỹ và giáo dân giáo phận Phú Cường đã qua đời.

Xem Hình

Cùng đồng tế với Đức Giám Mục giáo phận có cha Ti tô Nguyễn Minh Nhường - quản hạt Phú Cường, cha Đa minh Nguyễn Đức Trung-chánh xứ Bến Sắn và quý cha trong giáo hạt Phú Cường, ngoài ra có sự hiện hiện của quý Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường, quý thầy Nhà Chung Phú Cường và đông đảo bà con giáo dân xa gần.

Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Cha Giuse đã triển khai ý nghĩa của hạt lúa mì phải chết đi mới sinh nhiều hoa trái, quý cố Giám mục, linh mục, tu sỹ hay bất cứ người Ki tô hữu nào cũng phải chết đi cho tội riêng và tình yêu Chúa Ki tô, các ngài chấp nhận chết theo như trật tự tư nhiên và chờ đợi ngày Chúa quang lâm, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các ngài chính là chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta.

Sau bài hát kết lễ Đức cha Giuse, cùng các cha và cộng đoàn tham dự đã đến niệm hương và rảy Nước Thánh trên mộ phần của các cha. Thánh lễ kết thúc vào lúc 9 giờ 00