(Regensburger, 3/01/2004). Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin phê bình lập trường của tổng thống Đức, ông Johannes Rau, theo đó nếu chính phủ Đức cấm các phụ nữ Hồi Giáo mang khăn che đầu thì cũng phải cấm các nữ tu Công Giáo không được mặc tu phục và phải tháo gỡ các thánh giá khỏi các nơi công cộng.

Lời tuyên bố trên đây của ông Johannes Rau đã lập tức bị Đức Hồng Y Friedrich Wetter, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Munich, và các đảng đối lập mạnh mẽ phản đối. Trong bài giảng thánh lễ cuối năm hôm 31/12/2003 tại nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Regensburger, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nhận định: "Nhận xét của tổng thống Johannes Rau không góp phần vào việc sống chung hòa bình và tinh thần bao dung giữa mọi người với nhau. Tôi chẳng cấm phụ nữ Hồi Giáo nào mang khăn che đầu nhưng chúng ta càng không để cho người ta cấm không cho treo thánh giá vì thánh giá là một dấu chỉ công khai nói lên một nền văn hóa hòa giải. Thánh giá không hề tạo ra bạo lực cho một ai, đúng hơn thánh giá diễn tả một nền văn hóa hòa giải vì thánh giá chỉ cho chúng ta một Đấng đã cầu nguyện cho kẻ thù của Ngài và qua đó đã phá vỡ cái vòng bạo lực."

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger về thăm Regensburger là giáo phận gốc của ngài để cử hành thánh lễ thay cho Đức Giám Mục sở tại là Đức Cha Gerhard Ludwig Müller bị đưa vào nhà thương giải phẫu ruột thừa hôm trước đó.

Trong bài giảng thánh lễ cuối năm, Đức Hồng Y cũng chống lại đề nghị thu hẹp việc thực hành tôn giáo trong phạm vi riêng tư mà thôi. Ngài nói: "Cuộc sống chung hòa bình giữa con người với nhau cần phải có một trật tự các giá trị được sống thực. Chính trị không thể tự mình mang lại các giá trị như thế. Nếu đức tin Kitô bị đẩy ra ngoài xã hội thì chính trị và xã hội sẽ bị tước mất những nguồn mạch quan trọng đối với sự chung sống hòa bình."

Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm: "Nếu các tôn giáo và sức mạnh của các tôn giáo trong khả năng kiến tạo các giá trị bị hạn chế trong phạm vi riêng tư mà thôi thì đời sống công cộng sẽ bị trống rỗng các giá trị và luân lý, và do đó, sẽ chẳng còn chỗ đứng cho tự do nữa mà chỉ còn lại hỗn độn và vô chính phủ mà thôi."