Tĩnh Tâm Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney.

Chiều thứ Sáu 28/08/2015 anh chị em thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly tham dự 2 ngày tĩnh tâm với chủ đề “ Phục Vụ Trong Niềm Vui”

Sau khi ghi danh và dùng cơm tối, tất cả mọi người tập trung trong hội trường, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney ngỏ lời chào mừng quý Cha và quý anh chị em thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ Sydney đã đến đây tham dự 2 ngày Tĩnh Tâm và Đại Hội Đồng Mục Vụ năm 2015. Anh mong rằng qua 2 ngày tĩnh tâm mỗi người chúng ta ý thức về chỗ đứng, ơn gọi, sự quan trọng của gia đình và đặc biệt những người Kitô hữu của chúng ta được thấm nhuần Lời Chúa. Ngài sẽ thánh hóa và cùng đồng hành với chúng ta trong nhiệm kỳ mới 3 năm 2015 – 2018.

Xem Hình

Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm thay mặt Ban Tuyên úy ngỏ lời chào mừng các anh chị em đã hy sinh nhiều thời gian quý báu để đến đây tham dự tĩnh tâm và Cha thuyết gỉảng đề tài “Lãnh Đạo và Phục Vụ” sau đó mọi người cùng chia nhóm hội thảo và chia sẽ về đề tài của Cha.

Chấm dứt phần hội thảo mọi người thắp nên ngọn nến và tham dự Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trờ do Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm điều hợp rất sốt sắng và trang nghiêm, sau đó mọi người cùng trở về hội trường quây quần bên Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô cầu nguyện để xin ơn Chúa chúc lành cho các anh chị em thành viên Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney luôn hăng say hy sinh dấn thân phục vụ cho Cộng Đồng và tha nhân trong nhiệm kỳ mới.

Sáng thứ Bảy 29/08 mọi người cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn và Cha Paul Văn Chi thuyết giảng đề tài “Phục Vụ Trong Đức Ái” Sau đó là họp Đại Hội Đồng Mục Vụ, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN Sydney báo cáo và tường trình về những sinh hoạt trong Cộng Đồng trong những tháng vừa qua và trình chiếu Slide Show những hình ảnh sinh hoạt trong Cộng Đồng, đồng thời anh cũng thông báo những sinh hoạt kế tiếp của Cộng Đồng từ bây giờ cho đến cuối năm 2015 và anh cũng chúc mừng qúy anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ của nhiệm kỳ mới 2015 – 2018.

Trong buổi họp các anh chị em thành viên Hội Đồng Mục Vụ cũng đóng góp nêu những ý kiến thắc mắc đã được quý Cha Tuyên úy giải đáp thỏa đáng và kết thúc bế mạc vào lúc 1pm. Diệp Hải Dung