Nepal là quốc gia phần lớn dân chúng theo Ấn Độ giáo. Trong tổng số 31,500,000 dân, 81.3% theo Ấn Giáo. Người Công Giáo chỉ chiếm 1.2% dân số sinh hoạt trong miền Giám Quản Tông Tòa Nepal dưới sự coi sóc của Đức Cha Paul Simick và 78 linh mục trong đó 60 vị là các linh mục dòng.

Tuần qua nước này đã công bố một dự thảo hiến pháp mới trong đó cấm cải đạo. Theo dự thảo, "không người nào được cải đạo bất kỳ ai từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác, hoặc làm phiền hay gây nguy hiểm cho các thành viên của tôn giáo khác. Các hành vi như thế được xem là các hoạt động bất hợp pháp và sẽ bị trừng trị theo pháp luật."

Cha Silas Bogati, tổng đại diện Tông Tòa Giáo phận Nepal, đã nói với Catholic News Service rằng "Kitô giáo không được công nhận như là một tôn giáo ở đây, không giống như Ấn Độ giáo, Phật giáo hay Hồi giáo."

"Do đó, Giáo Hội không thể được đăng ký như một cơ quan pháp luật, và chúng tôi không thể mua bất động sản." Ngài nói thêm. "Chúng tôi bị trói tay chân vì những luật lệ như thế này."

Dù bị kỳ thị nặng nề, 155 nữ tu Nepal vẫn hoạt động mạnh trong các lĩnh vực giáo dục và bác ái.