CÁO PHÓ:
"Ai tin ta, dẫu có chết, cũng sẽ sống đời đời"
Xin kính báo cùng qúi linh mục, tu sĩ và đồng hương giáo phận Phát Diệm:
Cha cố F.X. DƯƠNG VĂN MỸ
sinh ngày 28.11.1928 tại Mưỡu Giáp, Ninh Bình (GP. Phát Diệm)
đã qua đời lúc 11g25 thứ năm 04.09.2014 tại An dưỡng viện Xóm Mới.
Hưởng thọ 86 tuổi với 55 năm Linh mục.

Lễ nhập quan: 7g00 sáng thứ sáu 05.09.2014.
Lễ An táng: 8g30 thứ hai 08.09.2014 tại Nhà nguyện An dưỡng viện Xóm Mới.

Xin Quý Cha dâng lễ, Quý Tu Sĩ và Anh chị em giáo dân cầu nguyện cho cha cố F.X. Dương Văn Mỹ.