Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Albania vào Chúa Nhật 21 tháng Chín. Tòa Thánh đã công bố lịch trình của ngài trong đó dầy đặc các sự kiện.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ thăm đất nước này trong vòng 14 giờ. Ngài sẽ rời Rôma lúc 7:30 AM. Sau khi tới thủ đô Tirana, ngài sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc gia tại Phủ Tổng Thống.

Lúc 11:00h, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh Lễ và buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Mẹ Têrêsa.

Sau Thánh lễ, ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Albania, và cũng sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của các Giáo Hội Kitô khác.

Vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng, lúc 5:00, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi kinh chiều tại Nhà thờ Thánh Phaolô tại Tirana. Sau đó, vào lúc 6:30 PM, ngài sẽ gặp gỡ các trẻ em tại Trung Tâm Bethany, nơi chăm sóc trẻ mồ côi và những em trong hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lúc 8:00, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ trở lại Rome, và dự kiến sẽ đáp xuống phi trường Ciampino lúc 09:30.