Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một thông điệp nhân dịp một hội nghị chuyên đề kỷ niệm 50 năm Hiến Chế Công Đồng Vatican II về Phụng Vụ Thánh - Sacrosanctum Concilium.

Trong Thông điệp được gởi đến Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Đức Thánh Cha viết là việc kỷ niệm này gợi lên "tình cảm biết ơn đối với các đổi mới sâu sắc và rộng rãi của đời sống phụng vụ mà Huấn Quyền Công Đồng đã thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa và soi sáng cho Giáo Hội."

Ngài đã kêu gọi một sự đổi mới trong dấn thân tiếp nhận và thực hiện các giáo huấn trong Hiến Chế này một cách đầy đủ hơn vì theo con đường đã được vạch ra bởi các nghị phụ thì còn rất nhiều điều phải làm cho đúng với tinh thần của Hiến Chế.

Theo Đức Thánh Cha, Hiến Chế này và Huấn Quyền hậu Công Đồng "đã làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về phụng vụ trong ánh sáng mạc khải của Thiên Chúa". Ngài khẳng định rằng Đức Kitô là nhân vật chính của tất cả các cử hành phụng vụ.

Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tầm quan trọng của việc "phụng tự thánh thiêng thật sự" trong đó các tín hữu dâng hiến bản thân làm của lễ sống động. Một phụng vụ "tách khỏi việc phụng tự thánh thiêng" có vẻ "gần như ma thuật" và không có chút "thẩm mỹ". Trích dẫn Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16, ngài nhấn mạnh thêm rằng phụng vụ phải biến đổi các Kitô hữu từ bên trong.