Hội Bạn Thái Hà cùng với Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên nguyên giám mục GP Vinh thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên