ROMA – Lần đầu tiên, ngân hàng Roma, hay còn gọi là IOR, đã ra mắt website chính thức của mình, tại địa chỉ www.ior.va.

Sự kiện ra mắt trang web này là kết quả của một chính sách minh bạch được thúc đẩy bởi chính Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài muốn ngân hàng này thực hiện những hoạt động của nó một cách rõ ràng, cụ thể có thể chấp nhận.

Mặc dù trang web vẫn còn rất đơn giản về mặt cấu trúc trong thời kỳ phôi thai, tuy nhiên nó chứa đựng thông tin hữu ích về việc quản trị của IOR. Nó cung cấp các dịch vụ và một danh sách các địa chỉ liên hệ. Một phần hữu ích nữa là trang “phương tiện truyền thông”, trong đó ngoài những đường nối kết và các văn kiện khác nhau, còn có thể truy cập những thông cáo báo chí mới nhất.

Ior.va cũng có một mục thư tín đặc biệt dành cho website này được viết bởi vị chủ tịch ngân hàng, Ernst von Freyberg. Trong đó, doanh gia người Đức nói rằng “nhiệm vụ của IOR là để phục vụ Giáo Hội hoàn vũ”, và điều đó có nghĩa là nó “được tham gia vào tiến trình cải cách toàn diện.”