Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Denver, Colorado.

Hôm nay GXNVCTTĐVN tại Denver mừng kính Lễ Mình Máu Thánh Chúa và cũng là Quan Thầy Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể của giáo xứ thật trang trọng. Mình Thánh Chúa được rước chung quanh khuôn viên thánh đường và liền sau đó là giờ chầu Thánh Thể ngắn gọn nhưng thật sốt sắng trước khi cử hành thánh lễ.

Xem Hình

Sau thánh lễ các Thừa Tác Viên Thánh Thể mừng lễ quan thầy bằng một tiệc trà thân mật tại hội trường giáo xứ.