Hôm 16 tháng 11, tại Baltimore, trong khuôn khổ phiên khoáng đại mùa thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, các Giám Mục đã bầu sáu chủ tịch mới. Chủ tịch được bầu sẽ giữ vai trò này trong một năm trước khi đảm nhận chính thức vị trí “chủ tịch” tại Đại hội đồng mùa thu năm 2022.

Đức Cha James F. Checchio của Metuchen đã được nhiều phiếu hơn Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne của Seattle với kết quả 135 so với 106 và được tuyên bố là thủ quỹ mới của Ủy ban Tài chính và Ngân sách.

Đức Cha Earl Boyea của Lansing được bầu làm chủ tịch Ủy ban về Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi với số phiếu 137 so với Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila của Denver được 103 phiếu.

Trong cuộc bầu cử sít sao nhất trong ngày, Đức Cha Steven Lopes của Giáo Hạt Tòng Nhân Ngai Tòa Thánh Phêrô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Phụng Tự với 121 phiếu, hơn Đức Tổng Giám Mục Mitchell Rozanski của St. Louis chỉ có 1 phiếu.

Các giám mục đã bầu Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak của tổng giáo phận Công Giáo Đông phương Ukraine ở Philadelphia làm chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc nội và Phát triển Nhân văn với 125 phiếu. Đức Cha Thomas Paprocki của Springfield, Illinois chỉ được 116 phiếu.

Đức Cha Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Los Angeles, được bầu làm chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Thanh niên với 140 phiếu so với 103 phiếu dành cho Đức Cha Edward Burns của Dallas.

Cuối cùng, Đức Cha Mark Seitz của El Paso đã trở thành chủ tịch mới được bầu của Ủy ban Di cư với 127 phiếu. Đức Tổng Giám Mục Thomas Wenski của Miami chỉ được 116 phiếu.

Các giám mục cũng bầu ba giám mục vào ban giám đốc của Catholic Relief Services, tức là, Dịch Vụ Cứu Trợ Công Giáo, gọi tắt là CRS. Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân Đội Hoa Kỳ, và Đức Cha Oscar Solis của Salt Lake đã được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ hai, là nhiệm kỳ cuối cùng, và Đức Cha Donald Hying của Madison cũng được bầu vào hội đồng quản trị CRS.
Source:Catholic News Agency