Tình yêu dành cho Chúa và Tha nhân là hai mặt của một đồng xu

Trong giờ kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày Chúa Nhật 4/11/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ suy của Ngài về Tin Mừng Phúc âm theo Thánh Marcô của Chúa Nhật hôm nay khi một thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu "Điều luật nào quan yếu nhất trong tất cả các lề luật?”
Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu đã trả lời bằng lời truyền thống của dân Do Thái: "Hỡi người Israel hãy lắng nghe, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất". Và hai điều răn song đôi với nhau: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim, với tất cả tâm hồn và với tất cả tâm trí của các ngươi và hãy yêu thương tha nhân như chính mình.”

Phục vụ, tha thứ và tu đức
Bằng cách dẫn giải này, Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên: “Chúa Giêsu đã liên kết hai giới răn này nên một, không thể tách rời; và trên thực tế chúng còn hỗ tương cho nhau. Chúng là hai mặt của một đồng xu duy nhất: tạo lên sức mạnh cho người tin Chúa! Yêu mến Thiên Chúa là sống bởi Ngài, cho Ngài, và vì Ngài và vì những hoạt động của Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục “để kín múc sinh lực hằng ngày hầu có thể phục vụ tha nhân, tha thứ cho nhau không giới hạn và vun góp các mối quan hệ hiệp thông huynh đệ thì chúng ta cần hiệp nhất với Chúa.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu ra lời trong sách Phúc âm rằng "Chúng ta không bận tâm tự hỏi cận nhân là ai..." vì chúng ta "không chọn lựa tha nhân, nhưng chúng ta nhìn tha nhân bằng một trái tim yêu thương."

Sự dấn thân Kitô giáo
ĐTC mời gọi: Tin Mừng hôm nay “mời gọi tất cả chúng ta không chỉ hướng tới sự cấp thiết của những anh chị em nghèo khổ nhất, nhưng trên hết chúng ta chú ý tới nhu cầu của họ như người mẹ gần giũ con thơ, chia sẻ những tình cảm của cuộc sống bằng tấm lòng dịu dàng. Điều này đang thách thức cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta: “làm thế nào giảm thiểu đi những lý thuyết, hầu tập trung vào hành động “Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã dựng lên chúng ta trong tình yêu, để chúng ta có thể yêu thương người khác, trong khi vẫn hiệp nhất với Ngài. Hai khía cạnh của tình yêu, tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân là một và đây chính là đặc trưng của người môn đệ của Chúa Kitô.”