WASHINGTON, DC - Đức Tổng Giám mục William E. Lori của Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Đặc nhiệm về Tự do Tôn giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, thừa nhận chiến dịch "Hai Tuần cho Tự Do" đang diễn ra từ ngày 21 tháng 6 tới ngày 4 tháng 7, đã bị chỉ trích nặng nề bởi các phương tiện truyền thông thế tục, trong thế giới blog và một số người Công giáo như là một nỗ lực chính trị đảng phái.

Tuy nhiên, Đức TGM Lori khẳng định tại Atlanta hôm 13 tháng 6 trong khóa họp mùa Xuân 2012 của HĐGMCGHK rằng chiến dịch "Hai Tuần cho Tự Do" này không liên hệ với bất cứ một thế lực hay đảng phái chính trị nào, mà chỉ nhấn mạnh việc cầu nguyện và giảng dạy giáo huấn của Hội Thánh về tự do tôn giáo.

Đức TGM Lori nói: "Chúng tôi xác tín rằng việc bảo vệ tự do tôn giáo không phải là một cuộc tuần hành nơi công viên… Chúng tôi nhìn thấy một số phản ứng đối với công việc của chúng tôi là đôi khi mang tính thù nghịch, không công bằng và không chính xác, và có khi đầy mỉa mai".

"Hai Tuần cho Tự Do" là một giai đoạn trong tiến trình giáo dục, cầu nguyện và hành động nhằm giải thích làm thế nào nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe liên bang, đòi buộc các cơ sở tôn giáo cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên phải bao gồm các biện pháp tránh thai, thuốc gây phá thai và triệt sản, là vi phạm nguyên tắc và niềm tin tôn giáo.

"Hai Tuần cho Tự Do" đã mở đầu với Thánh Lễ ngày 21 tháng 6 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mông Triệu ở Baltimore, Maryland. Chiến dịch cầu nguyện cho tự do tôn giáo sẽ kết thúc với Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Washington DC trưa ngày Lễ Độc Lập 04 tháng 7, và cùng lúc tất cả các chuông nhà thờ trên toàn quốc đồng loạt sẽ được rung lên đúng 12 giờ trưa theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.

Hầu như tất cả 195 Giáo phận Hoa Kỳ đều lên kế hoạch hoạt động "Hai Tuần cho Tự Do" này. Được biết ở Mỹ có gần 200 Cộng đoàn Giáo xứ Công giáo Việt Nam tại các địa phương cũng tích cực tham gia chiến dịch hai tuần lễ cho tự do tôn giáo, đồng thời hướng tâm tình cầu nguyện đặc biệt cho đất nước và Giáo hội Việt Nam.

Các bài đọc và những câu hỏi gợi ý hàng ngày cho suy tư cá nhân hoặc thảo luận nhóm, được trích từ Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae) của Công đồng Vatican II; xin xem tài liệu huấn giáo liên hệ trong gia trang của HĐGMCGHK tại địa chỉ
http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/fortnight-for-freedom-reflections.cfm