ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC (ĐTGM) WILLIAM E. LORI KHAI MẠC CHIẾN DỊCH “HAI TUẦN CHO TỰ DO TÔN GIÁO”

Baltimore, MD, ngày 22 tháng 6, 2012 (CNA/EWTN News)

“Người Công giáo phải chống lại các thế lực đang tìm cách gạt bỏ tầm ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi nền văn hóa Hoa Kỳ,” ĐTGM William E. Lori của Baltimore, Chủ Tịch Ủy Ban Đặc Nhiệm Tự Do Tôn Giáo của HĐGMHK (xem Trần Mạnh Trác, VietCatholic, 06/21/12) đã tuyển bố như trên trước hơn một ngàn tín hữu tham dự Thánh Lễ nhằm khởi động chiến dịch 14 ngày cho tự do tôn giáo.

ĐTGM nói thêm rằng: “Tuy diễn đạt một cách khác nhau, nhưng giáo huấn của Hội Thánh và các văn kiện thời lập quốc Hoa Kỳ đều nhìn nhận rằng Tạo Hóa đã ban quyền tự do tôn giáo cho từng cá nhân. Quyền tự do này đi vào chính trọng tâm của phẩm giá con người.”

Qua bài giảng trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường cũng là Đài Đức Mẹ Mông Triệu tại Baltimore, ĐTGM đã khai mạc “Hai Tuần cho Tự Do Tôn Giáo”, một chiến dịch khởi đi từ ngày 21 tháng 6 năm 2012, đến hết ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, 4 tháng 7 năm 2012, nhằm tập trung vào việc cầu nguyện, giáo huấn và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo.

Trong bài giảng, ĐTGM lưu ý về ngày được chọn để phát động phong trào chính là lễ vọng kính Thánh Thomas More và John Fisher, hai vị Thánh Tử Đạo của nước Anh vào thế kỷ 16, đã chiụ trảm quyết vì không chấp nhận việc Hoàng Đế Henry VIII tự phong là thủ lãnh Hội Thánh và việc ông cắt đứt liên lạc với Đức Giáo Hoàng.

ĐTGM giải thích rằng hai vị Thánh này tượng trưng cho “hai khía cạnh của tự do tôn giáo” mà chiến dịch “Hai Tuần cho Tự Do Tôn Giáo” đang cố công bảo vệ và nuôi dưỡng.

Là một luật sư thời danh đã lên tới chức Chưởng Ấn, Thánh Thomas More đã sẵn sàng và can đảm chấp nhận chết chứ không “phản bội các nguyên tắc và lương tâm của mình.” Thánh Thomas More đại diện cho giới chủ nhân và công nhân, những người chỉ muốn “sống niềm tin của mình và tuân theo các đòi hỏi của công bình xã hội, trong khi cố gắng tránh các tội về luân thường đạo lý trong đời sống thường ngày.”

Tuy ít nổi tiếng hơn, nhưng Thánh John Fisher, trong tư cách là Giám Mục Rochester tại Kent cũng là một chứng tá hùng hồn của đức tin Công giáo qua việc giúp canh tân từ trong lòng Giáo Hội, trong khi chống lại sự can thiệp từ bên ngoài của nhà nước. Chỉ sau khi ngài qua đời, các thế lực của hoàng gia mới có thể chiếm đoạt các thánh đường, tu viện và các trung tâm học hỏi, để rồi phá hủy đi hoặc cưỡng bức đoạn giao với Hội Thánh Công giáo. Thánh John Fisher tượng trưng cho “nỗ lực duy trì tự do tôn giáo của Hội Thánh, nơi các trường học và cơ sở từ thiện.”

ĐTGM nói rằng, tuy không ở trong một tình thế cực kỳ căng thẳng tương tự như thời hai vị Thánh Tử Đạo nói trên, nhưng Giáo Hội Hoa Kỳ hôm nay cũng đang ở giữa một “vùng nước sâu đầy nguy hiểm.” Đó là bởi vì chỉ thị của liên bang đòi buộc các chủ nhân phải cung cấp các chương trình bảo hiểm sức khỏe bao gồm cả việc ngừa thai lẫn triệt sản và cung cấp dược phẩm đưa đến phá thai. Mặc dù có cho phép một thứ luật trừ về mặt tôn giáo, nhưng lại chỉ áp dụng cho các cơ quan bất vụ lợi vốn hiện diện để nhằm khắc ghi các giá trị tôn giáo và tiên quyết phục vụ cũng như thuê mướn các thành viên thuộc cùng tôn giáo với mình.

Các cơ quan Công giáo như bệnh viện, học đường, và bác ái xã hội không được hưởng luật trừ này do bởi cam kết tiếp tục phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Muốn được hưởng luật trừ vừa nói, Giáo Hội phải giam mình vào trong “khuôn khổ của nhà thờ” chứ không được “thuê mướn nhân viên khác tôn giáo” và không được phục vụ công ích. ĐTGM đã nhận xét như thế và cảnh giác rằng lối định nghĩa hẹp hòi này về giáo hội và tôn giáo (vốn chất chứa trong chỉ thị của Bộ Y Tế) “chắc chắn sẽ lan sang các luật lệ khác của liên bang, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.

Nếu đúng như đã ban hành với ngày có hiệu lực là mùng 1 tháng 8 sắp tới, thì chỉ trong vòng dưới 6 tuần lễ nữa, các chủ nhân “có đạo” sẽ bị cưỡng bách “vi phạm lương tâm” của mình.

Khi gợi nhớ về việc tự do tôn giáo--cả trong lãnh vực thờ kính riêng tư lẫn đời sống công cộng—đã lôi kéo biết bao nhiêu người tuốn đến Hoa Kỳ từ ngày lập quốc, ĐTGM đã kêu gọi các tín hữu cố gắng “bảo vệ tự do của Hội Thánh nhằm hoàn thành sứ mệnh” qua việc rao giảng Tin Mừng và biểu lộ tình thương của Thiên Chúa trong các công cuộc giáo dục và bác ái.

ĐTGM còn nhấn mạnh đến việc bảo vệ tự do tôn giáo về cả hai mặt: cá nhân cũng như toàn thể Giáo Hội, vốn tìm được căn tính và sứ mệnh của mình trong các xác tín tôn giáo vững vàng. Điều quan trọng là phải bảo vệ cả hai do bởi vì cả hai “bất khả tách biệt nhau”, và mối đe doạ cho một phía thì cũng đe doạ luôn phía kia.

Cho dù rồi đây chỉ thị của Bộ Y Tế có bị đánh bại chăng nữa, theo ĐTGM, thì các tín hữu Công giáo vẫn phải tiếp tục chống lại các thế lực của chủ nghĩa duy tục đang cố gắng loại trừ mọi ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi nền văn hóa chúng ta. ĐTGM cổ võ các tín hữu can đảm hành động “xuyên suốt hai tuần chiến dịch và xa hơn nữa,” nhằm bảo vệ tự do và làm chứng cho các chân giá trị luân lý vốn là sự thật nền tảng cho một “xã hội công bằng, bình an, và bác ái.”

06/25/12

Nguyễn Kim Ngân