Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Tân Giám Mục giáo phận Kontum

Vatican, ngày 16.07.2003 - Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Trần Thành Chung, giám mục giáo phận Kontum theo đúng giáo luật số 401§ 1 và đã bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Đức Oanh làm giám mục kế vị.

Cho đến khi được bổ nhiệm vào chức vụ chủ chăn giáo phận Kontum, Đức tân giám mục Micae Hoàng Đức Oanh đã từng giữ chức cha Tổng Ðại Diện địa phận. Ngài sinh vào năm 1938 tại Hà Tây, thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Đã theo học tiểu chủng viện từ năm 1952-1954 tại thành phố này.

Khi cộng sản nắm quyền hành miền Bắc vào năm 1954, ngài di cư vào Nam và tiếp tục theo học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse số 6 đường Cường Ðể,Sài Gòn. Mãn tiểu chủng viện, là chủng sinh xuất sắc Ngài được tuyển chọn để theo học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt của Dòng Tên từ năm 1960-1969, và đã mãn trường với văn bằng cử nhân thần học. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 22.12.1968 và đã nhập vào giáo phận Kontum.

Sau khi thụ phong linh mục, Ngài đã được bổ nhiệm làm cha phó, giám đốc trường học, giáo sư tiểu chủng viện và cha xứ. Từ năm 1996, Ngài nắm giữ chức cha Tổng Ðại Diện của giáo phận.

Vietcatholic và các cộng sự viên xin hân hoan chúc mừng Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Kontum và hết lòng chia vui với giáo phận đã có vị chủ chăn mới. Nguyện chúc Đức Tân Giám Mục đầy thánh đức và khôn ngoan để chu toàn trọng trách đã lãnh nhận.

Theo niên giám Tòa Thánh Vatican 2003, Giáo Phận Kom Tum với diện tích 25728 cây số vuống với tổng dân số 1350000 người, giáo dân Công Giáo: 193 206 tín hữu, 32 linh mục và 176 tu sĩ.