Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa năm B

Mc 14, 12-16. 22-26


Mình và máu ban sự sống và bảo vệ sự sống. Nếu chỉ có mình không hoặc máu không sẽ không có sự sống nhưng mình máu phải đi chung với nhau. Chỉ có thân mình không giống gì là xác ướp thời thượng cổ; chỉ có máu không khác chi máu hiến trong bọc nylon nơi ngân hàng máu. Mình và máu tuy khác nhau như hỗ tương nhau. Mình tạo ra tế bào máu mới trong khi máu lại nuôi dưỡng các tế bào của cơ thể. Khi Đức Kitô nói: Đây là Mình Ta, đây là Máu Ta hy sinh cho các ngươi. Đức Kitô đã cho nhân loại trọn vẹn toàn thể con người Ngài, cho trọn vẹn cả sự sống của chính Ngài, không giữ lại chút gì làm của riêng.

Mỗi lần than dự thánh lễ chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa chúng ta nhận toàn thể con người Giêsu vào trong cuộc đời mình. Ngài hiện diện thật trong hình bánh và rượu sau khi truyền phép. Mọi diễn dịch khác tín điều Giáo Hội tin đều không phải là hướng dẫn chính thức của Giáo Hội tông truyền.

Một số học giả không tin sau khi truyền phép bánh trở thành Mình và rượu trở thành Máu Đức Kitô. Theo họ thì bánh và rượu chỉ là biểu tượng, tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa mà không phải là chính Chúa. Số khác lại lí luận đó chỉ là dấu chỉ sự hiện hiện của Chúa mà không phải là Mình Máu Chúa. Dường như Đức Kitô tiên đoán trước thế nào cũng có những giải thích khác biệt giáo huấn của Ngài. Giải thích của họ nghe có vẻ hợp lí, dễ hiểu nhưng trái mục đích của Ngài. Vì lẽ đó Ngài so sánh Bánh mới Ngài ban được gọi là Bánh Trường Sinh hoàn toàn khác với bánh mana ban xuống bởi trời trong Cựu Ước.

Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời Gn 6,58

Tin bánh rượu đã truyền phép là hình ảnh tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Kitô chính là muốn diễn tả theo hình ảnh trong Cựu Ước. Xưa kia Chúa ban mana nuôi dân chúng trong sa mạc; ngày nay Chúa ban mana mới chính là Mình và Máu Con Chúa.

Lời Chúa có sự mạnh làm cho kẻ chết sống lại, cho người què đi được, cho người mù sáng mắt. Lời Chúa có sức mạnh tạo dựng. Một lời phán ra liền có bầu trời. Khi nói Lời Chúa biến bánh rượu thành Mình Máu Chúa lại trở thành vấn đề cho một số Kitô hữu. Khi đặt vấn đề sức mạnh của Lời Chúa sẽ vấp phải một số vấn đề khác. Nếu Lời Ngài không có sức mạnh vậy giải thích thế nào cho việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Vấn đề đặt ra là con người là gì mà dám bàn tới giới hạn sức mạnh Lời Chúa. Giới hạn đó thể hiện qua việc sau khi truyền phép bánh và rượu chỉ là biểu tượng, hành ảnh tương trưng cho sự hiện diện của Chúa. Trong khi Đức Kitô phán đó chính là Mình Máu Thánh Ngài. Giải thích biểu tượng, dấu chỉ hoàn toàn trái với ý định và mục đích khi Đức Kitô lập phép Thánh Thể trong bữa Tiệc Li.

Đức Kitô tham dự nhiều bữa tiệc sớm tối khác nhau nhưng bữa Tiệc Li là lần duy nhất Ngài phán dậy các môn đệ hãy làm việc này để nhớ đến Ta. Trong bữa tiệc đó Ngài cầm bánh và chén dâng lời chúc tụng Chúa Cha, trao cho các môn đệ phán rõ ràng. Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy. Đây là giao ước mới. Những điều này rõ ràng, không lập loè, lầm lẫn nên không thể có giải thích nào khác ngoài việc tuyên xưng.

Thế giới thương mại kiến thức tạo sức mạnh và sức mạnh mang lại tài chánh, lợi nhuận. Thế giới tâm linh ơn khôn ngoan ban sức mạnh và sự sống trường sinh. Ơn khôn ngoan thật chỉ có thể kiếm được trong Lời Chúa. Từ chối tin vào Lời Chúa ảnh hưởng lớn đến việc tìm kiếm ơn khôn ngoan.

Tin bánh rượu sau khi truyền phép chỉ là hình ảnh tượng trưng cho Đức Kitô phát sinh ra vấn đề mới. Dấu chỉ hoặc hình ảnh tượng trưng không thể ban sự sống như thế điều gì nuôi sống linh hồn, tâm linh con người? Câu trả lời sẽ là Lời Chúa. Nếu tin Lời Chúa không có sức thánh hoá thì làm sao có thể nuôi sống tâm linh? Nếu tin Lời Chúa có sức thánh hoá sao lại đặt vấn đề sau khi truyền phép bánh rượu không phải chính là Mình Máu Chúa. Làm sao giải thích điều Đức Kitô truyền dậy:

Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống Gn 6,54

Điều Đức Kitô phán dậy có mục đích duy nhất đó là tỏ bày tình yêu Chúa cho nhân loại và sinh ích cho linh hồn. Ngoài mục đích này ra Ngài không phán dậy điều không có mục đích. Việc lập Bí Tích Thánh Thể cũng không ngoài mục đích bày tỏ tình yêu Chúa và sinh ích cho linh hồn ta. Tin Bí Tích Thánh Thể và đón nhận Mình Máu Chúa là mối dây liên kết các Kitô hữu hoàn vũ. Điều này được các kinh nguyện thánh thể xác tín.

Kinh nguyện thánh thể số Hai xác tín:

Lãnh nhận Mình và Máu thánh Chúa liên kết chúng ta trong cùng một Thần Khí.

Kinh nguyện thánh thể số Ba xác tín:

Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Con Chúa được tràn đầy Thánh Thần, trở nên một thân thể Đức Kitô.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org