Những thay đổi tiếp tục đến với Regnum Christi và Legionaries of Christ. ĐHY Velasio de Paolis, được sự ủy quyền của Đức Thánh Cha đến Giáo Đoàn, đã gửi những quy luật mới cho tất các nam nữ tận hiến của Regnum Christi.

Trong một lá thư được viết bởi đại diện Hội đồng Giáo hoàng, ngài nói việc cập nhật này phục vụ nhằm ấn định lại những điều luật chưa hoàn thiện và những điều luật khác còn quá nhiều hạn chế. Việc thay đổi này đươc định sẵn là đặc điểm tham vấn cho sự sống Tin Mừng và sự hiến dâng cho Chúa Giê-su Ki-tô.

Nội qui mới này chứa đựng hai chỉ thị then chốt căn bản: thứ nhất được nói đến “hài hòa những yếu tố tinh thần và những qui tắc nội tâm”, thứ hai là để “thiết lập những điều luật cần thiết phải phát triển.” Thư của ĐHY De Paolis cũng lưu ý rằng ủy ban sẽ được thành lập bởi những ban lãnh đạo mới để duyệt lại những qui chế và phải có ý định cho những hướng dẫn mới này.

Những điều luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu và chỉ có kỳ hạn đến khi phiên bản cuối củng được làm cho những thành viên tận hiến của Regnum Christi.

Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013 sẽ chào đón Duc9TC Benedict XVI trên bãi biển Copacabana

Ngày Giới trẻ Thế giới ở Rio de Janeiro, hàng ngàn thanh niên sẽ chào mừng ĐTC Benedict XVI trên bãi biển Copacabana nổi tiếng của Ba Tây. Ở đó vào thứ Ba ngày 23 tháng Bẩy, 2013, Đức Thánh Cha sẽ tiến hành nghi thức đầu tiên gặp gỡ các thanh niên Công Giáo.

Cũng trên bãi biển hình lưỡi liềm này, nơi Chặng Đường Thánh Giá sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 26 tháng Bẩy. Một vị trí quan trọng khác là Santa Cruz Air Base, nơi mà một ánh nến canh thức sẽ được tổ chức vào tối thứ Bẩy cũng như Thánh Lễ sáng Chúa Nhật khi ĐTC Benedict XVI sẽ tuyên bố địa điểm của ngày Giới trẻ Thế giới kế tiếp.

Những ý định của Đức Thánh Cha cho tháng Sáu: Đời sống Ki-tô hữu ở Âu châu và Phép Thánh Thể

Mỗi tháng, Đức Thánh Cha đề nghị một ý cầu nguyện cụ thể cho các tín hữu Công Giáo noi theo. Vào tháng Sáu, ĐTC Benedict yêu cầu cầu nguyện “để những tín hữu có thể nhận biết Phép Thánh Thể sự hiện diện vĩnh cửu của Đấng Phục Sinh người mà đi theo họ trong cuộc sống hàng ngày.

Điều đó cũng yêu cầu việc cầu nguyện cho Ki-tô hữu Âu châu để họ có thể “tái phát hiện tính đồng nhất đích thực và tham gia với lòng hăng hái nhiệt tình hơn trong việc rao giảng Tin Mừng.”

Trong những tháng vừa qua, những ý định mà Ngài đã yêu cầu gồm có những việc cầu nguyện cho gia đình, những nhà truyền giáo, những người thống khổ ở Phi châu, và sự dâng hiến của đời sống tu trì.