Có sự liên kết chặt chẽ trong tình yêu mến giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần trong một Thiên Chúa duy nhất.
Liên kết trong Ba Ngôi Thiên Chúa được thể hiện qua tư tưởng, hành động và trong tình yêu.

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy Gioan 15,9

Con Người không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha đã làm, thì Con Người cũng làm như vậy Gioan 5,19

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dậy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với an hem Gioan 14,26


Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy chúng ta được rửa tội trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Chính Đức Kitô sai các môn đệ làm công việc rao giảng và thanh tẩy trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Công thức rửa tội hoàn cầu này được chính Đức Kitô mặc khải và sai các môn đệ đi.

Liên kết trong cộng đoàn Kitô hữu là dấu chỉ ân sủng Chúa trong cộng đoàn tín hữu bởi vì cộng đoàn sống trọn ân sủng Chúa tinh thần thì thư thái, tâm hồn được bình an. Liên kết trong tình yêu Chúa không những đã thành đạt được những công việc lớn lao mà quan trọng hơn là sống thực thi ý Chúa trong cộng đoàn và trong cuộc sống mỗi cá nhân trong cộng đoàn đó. Đây chính là ân sủng Chúa ban cho những ai tin và thực thi Lời Ngài trong cuộc sống.
Năm Ân Sủng hội đồng giám mục Úc châu cổ võ kêu gọi mọi người hãy nhìn lại trong việc thực thi tình yêu cao vời Đức Kitô truyền dạy.

Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em.

Chúng ta cần nhìn lại nhận xét xem chúng ta đã thực hành tình yêu Chúa trong cuộc sống như thế nào? Tình yêu Ngài có làm chủ tâm hồn, gia đình và cộng đoàn tín hữu chưa hay còn điều gì ngăn trở việc thực hiện tình yêu Chúa?
Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi cho tín hữu thành Corinto cho biết là nếu tình yêu Chúa không làm chủ đời sống và việc làm của anh em thì mọi thành quả anh chị em thu lượm, gặt hái được đều trở thành không trước mặt Thiên Chúa. Những ca tụng, ngợi khen, những thành quả thu được đều là tiếng đời ngợi khen, không phải ân sủng của Chúa. Ngài viết:

Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng. Giả như tôi nói được ơn nói tiên tri, và biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi 1 Corinto 13,1

Ân sủng Chúa hoạt động một cách âm thầm, kín đáo và nhiệm mầu. Không cần phải lo lắng bắt đầu khi nào, ở đâu. Điều quan trọng là ước ao, khao khát tìm kiếm tình yêu Chúa. Chúng ta bắt đầu ngay trong cõi lòng mình, nhìn vào cõi lòng sâu thẳm để tìm biết tôi yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em như thế nào. Cuộc sống của tôi cần phải thực hiện mỗi ngày lời cảm tạ ân sủng Chúa ban. Sống và làm việc bình thường như tôi đang sống chỉ cần thêm tình yêu Chúa vào công việc, vào đời sống là mọi sự đều thay đổi. Khi tôi làm việc bác ái tôi làm với tâm tình yêu mến. Tôi phục vụ anh chị em tôi với tâm tình yêu mến. Tôi lắng nghe tiếng than thở của anh chị em tôi với cõi lòng cởi mở đón nhận và nếu cần tha thứ tôi sẵn sàng tha thứ làm như thế là tôi để ân sủng Chúa hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của tôi trên con đường nên thánh, con đường hoàn thiện.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org