Nói đến chuồng bò là nói đến đồng hoang. Chuồng bò có kiến trúc thô sơ, vật liệu tạm bợ. Thứ nào cũng quí, không bắt buộc phải hảo hạng. Hư thì thay. Đơn giản lắm. Chuồng dựng nên bảo vệ bò tránh thú dữ ăn thịt, giúp bò tránh mưa đêm. Bò không chết lạnh gây nên bởi bão tuyết. Tránh muỗi xơi tái làm hại sức khoẻ gia súc.

Xét thế chuồng bò không có chi nổi tiếng. Chuồng bò nổi tiếng không phải vì cách cấu trúc của nó, cũng không phải vì vị thế thiên nhiên của nó, cũng không phải vì các con bò và những chú chăn bò. Chuồng bò nổi tiếng vì người khách trọ qua đêm. Người khách trọ đó đem đến cho chuồng bò một vị thế đặc biệt trong lịch sử cứu độ nhân loại. Vị khách đó đến biến chuồng bò vô danh thành lừng danh. Đồng hoang thành nơi đô hộ, chỗ không người thành nơi tụ họp chung của mọi người. Vị khách đó lôi kéo đến chuồng bò ngoài những mục đồng còn quy tụ nhiều quí tộc, vua chúa, quan quyền. Vị khách đó dẫn đến cả một đoàn thiên thần ngày đêm mừng hát, chúc tụng ngợi khen. Vị khách đó quy tụ cả sao trời dẫn đường đưa lối cho những tâm hồn thiện tâm.

Vị khách đó không sợ bẩn thỉu vật chất, không sợ mùi thum thủm hơi bò thở, không ngại mùi khai của nước tiểu, không quan tâm đến mùi xú uế, đại tiện. Vị khách đó sợ bẩn thỉu tâm linh, sợ ngoa ngôn, vu vạ, cáo gian. Vị khách sợ hằn thù ghen ghét, sợ lập mưu, bày kế hại người, sợ thập giá con người trao tặng, sợ chén đắng con người ép nhau uống. Vị khách quý đến hoán cải tâm linh con người, thay đổi những điều chua ngoa, thiếu thành thật, sửa đường mở lối dẫn con người đi trên đường công chính. Ban bình an cho những tâm hồn thiện tâm. Mừng Chúa Giáng Sinh chính là mời vị khách quí vào trong tâm hồn, đón Ngài vào căn nhà nội tâm và cộng tác với Ngài để biến chuồng bò vô danh lòng ta thành chuồng bò lừng danh mang bình an, hoan lạc lại cho chính mình và người chung quanh.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org