Nhân quyền gắn liền với cuộc sống. Những quyền này hữu ích cho cuộc sống và cần thiết cho cuộc sống. Chẳng hạn quyền sống cho ra người. Tù nhân cũng sống, nhưng không có tự do. Bệnh nhân cũng sống, nhưng không sống mạnh khoẻ. Vì có quyền sống nên tính ích kỷ của một số kẻ mạnh đàn áp kẻ dưới. Họ vẽ ra không biết bao thứ luật. Luật lệ đáng lý phải được dùng để giúp con người, bảo vệ quyền sống của con người. Đàng này, họ lợi dụng quyền thế, nhân danh này nọ áp bức dân lành, để mưu tìm lợi ích cho một số lãnh đạo. Những điều này không mới mẻ gì. Chúng ta sẽ lượt thuật một vài chi tiết ghi lại trong Kinh Thánh thời Chúa Giêsu. Người đả phá những người mệnh danh là Luật sĩ, thông thạo luật pháp. Những người lợi dụng quyền thế cá nhân để đàn áp dân chúng. Họ cấm dân chúng đủ thứ, nào là hội họp, cấm ăn, cấm nói, cấm theo đạo và còn nhiều thứ cấm đoán khác.

Về ăn uống

Môn đồ Chúa bứt bông lúa ăn họ kết án là vi phạm ngày hưu lễ.

Tự do ăn nói

Thánh Máccô kể lại việc Gioan bị chém đầu vì dám nói sự thật. Ông ngăn cản Hêrôđê làm điều sai trái là cưới anh chồng. Họ biết điều Gioan làm đúng, nhưng cậy vào quyền thế giết ông bằng cách chém đầu.

Ngày nay nhiều nhóm lợi dụng sức mạnh, muốn giết ai thì giết, không tòa án, muốn bắt ai thì bắt, đặt dân chúng trong lo sợ. Họ nói là làm cho dân mà dân lo xanh con mắt. Họ lợi dụng danh từ để đè bẹp nhân quyền. Họ lợi dụng đủ thứ, đến ngay cả việc gầy dựng gia đình họ cũng xía vào. Thiên Chúa dạy:

“Điều gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly”.

Họ bày vẽ cho phép ly dị, phá thai. Họ cấm cản sinh sản, giết trẻ em vô tội bằng hình thức phá thai, luật Chúa đâu cho phép. Chúng ta không tìm lỗi lầm cũ, chúng ta nhắc lại để từ đó tìm ra bài học yêu thương. Chúa Giêsu dạy: “Sỉ mắng anh em là ngốc thì bị án phạt” chứ đừng nói đến chửi rủa, chém giết. Quyền sống là của Thiên Chúa không ai có quyền lấy đi, không nhân danh nào được giết người, dù là người đó có tội, dù là người đó nhỏ đến mấy đi nữa.

Về tài sản

Thí dụ tá điền vườn nho còn rành rành. Họ mưu mô giết đầy tớ ông chủ, tìm cách hại con ông để tịch thu tài sản. Họ nói với nhau: kẻ thừa tự tới, mau giết quách nó đi cho rồi và cơ nghiệp sẽ về tay ta.

Với dân nghèo họ thu thuế đến tận xương tủy, đủ các thứ thuế từ ngọn cỏ lá rau. Chúa Giêsu bảo: "Khốn cho các ngươi, các ngươi đặt ra trăm luật cho dân nghèo còn các ngươi thì không đụng một ngón tay vào. "

Với người biết thương dân nghèo thì họ cấm không cho làm. Họ hạch sách quyền hành. Ai cho quyền ông làm điều đó. Chúa Giêsu hỏi họ: Còn ai cho quyền các ông? Họ không trả lời. Chúa Giêsu chữa bệnh ngày cuối tuần, họ cho là ngày cấm không được làm. Ngày nay nhiều vị lương y từ tâm chữa bệnh thì họ cho là thiếu vệ sinh. Họ không giúp dân mà người khác giúp thì không cho, họ lấy cớ này, cớ kia, làm khó dễ để những người tốt sợ đừng làm. Họ vi phạm nhân quyền như thế đó nhưng họ mạnh miệng rao giảng về đạo đức, về nhân quyền để bào chữa cho việc làm xấu, và Chúa Giêsu diễn tả họ như là mồ mả tô vôi.

Về tôn giáo

Họ giết tôn giáo để thay vào đó những giáo điều họ thích. Thánh Gioan thuật truyện một người được chữa khỏi mù để cả gia đình mang vạ. Bố mẹ không dám nhận con vì sợ: chúng tôi không biết, nó là con chúng tôi... xin các ông hỏi nó, nó lớn đủ để nói về nó. Cha mẹ nói thế vì sợ người Do thái, người sẽ trục xuất khỏi nhà thờ những ai nhìn nhận Đức Kitô. Vì lẽ đó, cha mẹ nó nói: nó khôn lớn đủ, xin các ông hỏi nó.

Quyền tự do đi lại, ăn nói, tự do thư tín, tự do nhóm họp, tự do ăn uống, tự do theo đạo… Xin những điều ghi trong Hiến Pháp được áp dụng triệt để. Xin Hiến Pháp không còn là bình phong lừa gạt thế giới mà là dụng cụ mang lại ích lợi cho mọi người. Trong ngày nhân quyền, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết dùng tình thương để yêu mến nhau, biết quên đi cái quá khứ, học hỏi từ sai lầm để mỗi chúng ta luôn tiến bước trên đường đạo đức. Chúng ta xin cho mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, biết nhìn thấy giá trị của con người. Mỗi người là một quà tặng của Thiên Chúa và quà tặng đó có giá trị. Chúng ta cũng cầu xin cho các nhà lãnh đạo đất nước luôn thương dân trị nước để mọi người sống trong yêu thương và cùng nhau xây dựng một thế giới trong đó đầy tình thương và lòng nhân đạo.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org