Chúa nhật III Mùa Vọng Năm B

Ga 1, 6-8. 19-28


Để trở thành nhân chứng người chứng phải biết ít nhiều về điều sắp làm chứng nếu không thì chứng đó là chứng gian dối. Gian dối tự nó đã là tội. Tội làm chứng gian. Chứng có thể là mắt thấy, tai nghe hay nghe người trong cuộc thuật lại cho nghe. Có nhiều cách làm chứng khác nhau. Làm chứng bằng cách kể lại điều đã thấy, đã nghe. Làm chứng bằng cách viết trên giấy trắng mực đỏ xác định điều mình biết. Làm chứng bằng cách rao giảng điều được nghe, được biết. Làm chứng bằng cách kể lại chính kinh nghiệm cá nhân cảm nhận được. Làm chứng bằng cách, dù phải đổ máu hay chết cho sự thật người đó vẫn quyết tâm làm chứng. Làm chứng về đức tin Kitô hữu gọi là tử vì đạo. Làm chứng bằng cách sống thực hành điều được nghe giảng, dậy dỗ. Hai cách sau cùng thông dụng, phổ quát nhất cho các Kitô hữu: kể lại kinh nghiệm đức tin và sống yêu thương, tha thứ là dấu chỉ của môn đệ Đức Kitô.

Người làm chứng không thể nhập nhằng giữa cá nhân mình với điều mình làm chứng. Phải rất rõ ràng, mạch lạc trong việc làm chứng. Trường hợp cụ thể nhất là trường hợp của Gioan. Ông đến để làm chứng về Đức Kitô. Đấng đến sau ông nhưng quyền phép, cao trọng hơn ông. Gioan không lập loè khi dân chúng nghe ông giảng, tâng bốc ông là Đấng Cứu Thế. Gioan thẳng thắn từ chối mình không phải là Đấng Kitô rồi sau đó khẳng định ông là tiếng kêu trong hoang địa, dọn đường cho Chúa đi.

Tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". Gn 1,6-8

Tiếng kêu trong hoang địa là tiếng kêu dóng lên rồi im bặt. Tiếng đó còn vang vọng, kéo dài bao lâu người đó còn cất tiếng kêu. Ngưng kêu chỉ một thời gian ngắn, gió mang tiếng kêu vào không trung, hoà tan trong gió và biến mất. Gioan tự ví mình như tiếng kêu trong hoang điạ, ông tự ví mình như tiếng kêu hoà trong làn gió, không tồn tại lâu dài, để báo trước là Đấng đến sau ông sẽ là vĩnh cửu, ông chỉ là nhất thời, tạm thời.

Dọn đường như thế nào? Dọn bằng cách giang tay đón chào người anh em. Đón chào như tiên tri Isaia liệt kê những trường hợp cụ thể.

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Is 61,1-2

Tất cả các công việc này đều làm để Sáng Danh Đức Kitô. Tất cả những điều trọng đại đó thực hiện được vì có Chúa trợ lực, ban ơn, giúp sức. Vì thế chứng nhân Đức Kitô vui mừng, hoan hỉ và cất cao lời cảm tạ Chúa trước mặt muôn dân. Chứng nhân Đức Kitô không tự cao, tự đại vì nhận biết thành quả tốt đẹp lời nói mang lại; hoa trái tốt lành của việc làm không phải do tài năng riêng, sức lực riêng, mình thực hiện mà tất cả đều là ơn Chúa ban. Không ơn Chúa ban mọi thành quả chúng ta có được sẽ tan nhanh như mây trời, sẽ biến nhanh như làn gió mang theo tiếng kêu trong sa mạc Gioan đã ví mình như thế. Chứng nhân Đức Kitô chân thành sống tinh thần khiêm nhu với tâm tình tạ ơn vì nhận biết con người là khí cụ trong tay Chúa, Ngài đã thực hiện điều cao cả, công trình lớn lao.

Sống tâm tình tạ ơn là sống tâm tình cầu nguyện liên tục, không ngừng vì biết rằng lúc tôi ngừng tạ ơn là lúc tâm hồn khô khan, nguội lạnh. Lúc đó tôi dễ sa vào cạm bẫy cám dỗ của quỉ ma. Ngưng cầu nguyện là ngưng liên kết với Thánh Thần Chúa Đấng đến chỉ đường, dẫn lối. Từ bỏ đường lối Chúa tôi chắc chắn sẽ đi đường lối riêng. Mà đường lối riêng thường dẫn đến sa đoạ, dẫn đến cùng đường là sự chết. Nhờ liên kết với Chúa mà tâm hồn tôi được kết hợp với Đức Kitô để thần trí, tâm hồn và thể xác tôi được vẹn toàn trong Chúa.

Chứng nhân Đức Kitô cần làm chứng thế nào để gây được sự tin tưởng nơi lời nói, việc làm và lối sống để qua đó mọi người nhận biết và tin vào Đức Kitô. Ngày nay còn nhiều người từ chối Chúa vì chúng ta Kitô hữu chưa làm tròn nhiệm vụ nhân chứng, chưa hết mình làm chứng cho Đức Kitô vì sao? Vì trong chúng ta vẫn còn chia rẽ, giữa chúng ta vẫn còn hằn thù, tranh chấp. Vì nơi chúng ta chưa toả ra ánh vinh quang của tha thứ và sống lại để trở thành con người mới, sẵn sàng sống trong trời mới, đất mới.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org