CHUỖI MÂN CÔI I

“Chuỗi ơi! Ngươi là sức mạnh của chúng tôi trong giờ lâm tử…
Ôi Mẹ yêu mến của chúng con! Mẹ là nơi trú ẩn cho kẻ có tội,
Đấng an ủi cao vời cho những ai ưu phiền. Chúng con tôn vinh Mẹ ở khắp mọi nơi,
hôm nay và mãi mãi trên thiên quốc cũng như dưới trần gian.”
(Trích Tông Huấn Rosarium Virginis Mariae số 43, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)


Con sẽ nghe tiếng đàn
Trong những chiều sấm sét
Con sẽ ngửi mùi thơm
Trong nơi nhiều xác chết.

Hãy lần chuỗi! con ơi!
Đời con bớt đau khổ
Con sẽ thấy Nước Trời
Trong lời kinh nho nhỏ.

CHUỖI MÂN CÔI II

“Tôi hướng đến tất cả anh em thuộc mọi đấng bậc, đến các gia đinh Kitô hữu,
đến các bệnh nhân và những người già lão, đến các người trẻ:
Hãy đón nhận lại xâu chuỗi trong tay anh chị em một cách tin tưởng.
Hãy khám phá chuỗi Mân Côi trong ánh sáng của Sách Thánh hòa điệu
với việc cử hành Phụng Vụ và trong bối cảnh của đời sống hằng ngày.”
(Trích Tông Huấn Rosarium Virginis Mariae số 43, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)

……………………………
‘Lời kinh tóm lược Phúc Âm
Lời kinh tuyệt diệu, tuyệt trần Chúa ban:
Maria một chữ vàng
Giêsu chữ ngọc, huy hoàng chữ yêu
Con ơi! Lần chuỗi sáng chiều.