TRĂNG TRÊN NÓC GIÁO ĐƯỜNG - Crescent Moon.
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Thăm thẳm trời xanh, vầng trăng khuyết
Chúa trên thập giá, vẫn, mỉm cười..
(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền