ROMA - Ngày 9-9, Giáo phận Dinajpur đã có một sự kiện quan trọng đặc biệt cho Giáo hội Công giáo địa phương: việc truyền chức Linh mục cho cha Marandy Lucas, 36 tuổi, gốc thổ dân Santal, với tư cách là linh mục thổ dân truyền giáo đầu tiên.

Cha sẽ là đi truyền giáo ở Brazil
"Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Tôi muốn cố gắng mỗi ngày nhớ thí dụ tình yêu này và bắt chước”, - nhà truyền giáo mới của Tu Hội Thừa sai Thánh Phanxicô Xavier (SX) đã cam kết như thế ở phần cuối của lễ truyền chức, vốn diễn ra tại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Khalippur, do Đức Giám Mục Moses M. Costa, Giám phận Chittagongm, chủ sự.

Trong khi đó, linh mục Giuse Marandy, Tổng Đại Diện và Giám quản của Giáo phận Dinajpur, vui mừng nói: “Đây là một sự kiện lịch sử cho người thổ dân Santal. Nó thực hiện điều chúng tôi không thể thực hiện được".

Về bài sai đầu tiên của mình, cha Lucas Marandy sẽ đi truyền giáo ở Brazil.

Theo nguồn tin Giáo hội địa phương, do hãng tin Eglises d’Asie (Các Giáo hội châu Á, EDA) của Hội Thừa sai Paris cung cấp, hiện có hơn 50.000 người trong 225.000 thổ dân Santal ở Bangladesh là Kitô hữu, trong đó 70% là người Công giáo. (Zenit.org 14-9-2011)